Release details

2019-02-14 07:00 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Kitron: Q4 2018 - Sterk omsetningsvekst

(2019-02-14) Kitron offentliggjør i dag kvartalstall som viser sterk vekst og underliggende inntjeningsforbedring til tross for utfordringer på komponentmarkedet.

Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal var 739 millioner kroner, en økning på 11 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Ordrereserven økte med 16 prosent på sammenlignbar basis. Begge tallene er rekordhøye.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 5,7 prosent i fjerde kvartal. Justert for engangskostnader var den 6,6 prosent.

Cathrin Nylander, Kitrons finansdirektør og konstituert konsernsjef, kommenterer:
- Fjerde kvartal viser at vi fortsetter å levere i henhold til Kitrons vekststrategi. Organisk vekst var sterk, noe som førte til rekordhøye driftsinntekter. Samtidig annonserte vi oppkjøpet av EMS-divisjonen til API Technologies Corp., noe som illustrerer vår målrettede tilnærming til fusjoner og oppkjøp og svarer på kundenes ønsker om sterkere tilstedeværelse i det amerikanske markedet. Vi forventer videre fremgang i 2019, og i mars vil vi kunngjøre langsiktige ambisjoner på en kapitalmarkedsdag.

Sterk omsetningsvekst
Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal utgjorde 739 millioner kroner, sammenlignet med 668 millioner i samme kvartal året før. Inntektsveksten i forhold til samme kvartal året før var spesielt sterk i markedssektoren Industri. Marine/Offshore vokser nå, om enn fra et svært lavt nivå. Forsvar/Luftfart ble redusert. Som tidligere rapportert, vil etterspørselen innen Forsvars/Luftfart svinge, og det ventes fornyet vekst i slutten av 2019.

Rekordhøy ordrereserve
Ordrereserven er merkbart påvirket av innføringen av den nye regnskapsstandarden IFRS 15. Uten effekten av innføringen av IFRS 15, ville ordrereserven ha vært 1 519 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 16 prosent. På grunn av implementeringen av IFRS 15 endte ordrereserven på 1 335 millioner kroner.

Tidlige tegn på økende aktivitet blant kunder i olje- og gassindustrien har ført til betydelig vekst i ordrereserven for markedssektoren Marine/Offshore.

Underliggende inntjening forbedret, engangseffekter påvirker
Driftsresultatet i fjerde kvartal (EBIT) var 42,3 millioner kroner, sammenlignet med 43,1 millioner året før. EBITDA var 54,6 millioner kroner, mot 56,9 millioner året før. EBITDA og EBIT påvirkes negativt av 6,7 millioner kroner i engangskostnader knyttet til overtakelsen av EMS-divisjonen til API Technologies Corp. Alle tallene under inkluderer disse engangskostnadene, med mindre annet er angitt.

Resultat etter skatt utgjorde 27,7 millioner kroner, mot 29,6 millioner i fjerde kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,16 kroner, mot 0,17 kroner året før.

Helårsvekst og resultatfremgang
Driftsinntekter på 2 619 millioner kroner for hele året ga en samlet omsetningsvekst på 7,5 prosent. Driftsresultatet for året endte på 156,1 millioner kroner, sammenlignet med 148,7 millioner i 2017, med en EBIT-margin på 6,0 prosent, sammenlignet med 6,1 prosent i 2017. EBIT-marginen uten engangseffektene i fjerde kvartal var 6,2 prosent. Resultat etter skatt ble 110,3 millioner kroner, opp fra 99,0 millioner, tilsvarende 0,63 kroner per aksje, mot 0,57 i 2017.

Styret foreslår et utbytte på 0,40 kroner per aksje for 2018. I fjor betalte Kitron et ordinært utbytte på 0,35 kroner per aksje og et ytterligere utbytte på 0,20 kroner per aksje. Begrunnelsen
for det ytterligere utbyttet i fjor var den klart forbedrede frie kontantstrømmen.

Lageroppbygging for å sikre leveranser og fremtidig vekst
Netto arbeidskapital økte med 60 prosent sammenlignet med samme kvartal året før til 780 millioner kroner. Kontantstrøm fra driften var minus 26,8 millioner kroner, sammenlignet med pluss 90,8 millioner i fjerde kvartal 2017.

Økningen i arbeidskapital er delvis knyttet til utsatte produksjonsprogrammer og dels til en bevisst og midlertidig lageroppbygging for å forhindre leveranseforstyrrelser på grunn av den tidligere rapporterte mangelen på elektroniske komponenter. Mangel på elektroniske komponenter har vært en løpende utfordring for selskaper innen kontraktsproduksjon av elektronikk. Situasjonen forventes å være utfordrende gjennom 2019, men har gått inn i en mer stabil fase.

Outlook
For 2019 forventer Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 900 og 3 200 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6,2 og 6,6 prosent. Veksten drives primært av oppkjøpet av EMS divisjonen fra API Technologies Corp og vekst for kunder innen sektorene Industri og Offshore/Marine. Lønnsomhet drives av tiltak for å redusere kostnader og forbedret effektivitet.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk).

Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 8.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av finansdirektør og konstituert konsernsjef Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97603130

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrin Nylander, finansdirektør og konstituert konsernsjef, tlf.: +47 900 43 284
E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.6 milliarder kroner i 2018 og har om lag 1.600 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 
HUG#2234957