Release details

2019-02-14 08:00 CET
 • Print
 • Share Share
fi en

Harvian tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Vakaata kannattavuutta ja panostuksia kasvuun

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 14.2.2019 klo 9.00

 
Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa www.harvia.fi.

Katsauskauden pääkohdat

Loka-joulukuu 2018:

 • Liikevaihto kasvoi 0,5 % ja oli 16,2 miljoonaa euroa (16,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 2,1 % eli 16,5 miljoonaan euroon.
 • Oikaistu liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (2,8) eli 17,6 % (17,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 1,9 % ja oli 2,9 miljoonaa euroa (17,6 % liikevaihdosta).  
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 5,1 miljoonaa euroa (5,0).
 • Harvia hankki Almost Heaven Saunas LLC:n liiketoiminnan Yhdysvalloissa 28.12.2018

Tammi-joulukuu 2018:

 • Liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 61,9 miljoonaa euroa (60,1). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 4,6 % eli 62,9 miljoonaan euroon.
 • Oikaistu liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa (10,7) eli 17,5 % (17,8) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 5,2 % ja oli 11,3 miljoonaa euroa (17,9 % liikevaihdosta).
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 10,0 miljoonaa euroa (9,0).
 • Nettovelka laski 58,5 % ja oli 30,3 miljoonaa euroa (73,0). Velkaantumisaste oli 2,3 (5,8).
 • Osakeannin seurauksena omavaraisuusaste kohosi 56,3 %:iin (16,9).
 • Panostuksia vuoden aikana: pörssilistautuminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä, Pohjoismaiden myyntijohtajan rekrytointi, panostus uusien tuotteiden lanseeraukseen, erityisesti SENTIO by Harvia -lanseeraus, Almost Heaven Saunas LLC:n liiketoiminnan osto.
 • Hallituksen voitonjakoehdotus 0,37 euroa osakkeelta, joka maksetaan kahdessa erässä.

Avainluvut

Milj. euroa 10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos 1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos
Liikevaihto 16,2 16,1 0,5 % 61,9 60,1 3,1 %
Käyttökate 3,3 2,2 48,9 % 11,5 11,2 3,1 %
% liikevaihdosta 20,5 % 13,8 %   18,6 % 18,6 %  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,1 1,1 -90,9 % 1,5 1,4 3,0 %
Oikaistu käyttökate ** 3,4 3,3 2,7 % 13,0 12,6 3,1 %
% liikevaihdosta 21,1 % 20,6 %   21,0 % 21,0 %  
Liikevoitto 2,8 1,7 57,9 % 9,4 9,3 1,2 %
% liikevaihdosta 17,0 % 10,8 %   15,1 % 15,4 %  
Oikaistu liikevoitto ** 2,9 2,8 0,4 % 10,9 10,7 1,5 %
% liikevaihdosta 17,6 % 17,6 %   17,5 % 17,8 %  
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,11 0,00 2651,0 % 0,41 0,30 34,1 %
Operatiivinen vapaa kassavirta 5,1 5,0 1,7 % 10,0 9,0 10,9 %
Kassavirtasuhde 148,2 % 149,8 %   77,0 % 71,6 %  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -0,4 12,8 % -1,6 -1,2 35,2 %
Nettovelka 30,3 73,0 -58,5 % 30,3 73,0 -58,5 %
Velkaantumisaste 2,3 5,8   2,3 5,8  
Nettokäyttöpääoma 17,5 17,3 1,4 % 17,5 17,3 1,4 %
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 31,6 % 32,7 %   31,6 % 32,7 %  
Omavaraisuusaste 56,3 % 16,9 %   56,3 % 16,9 %  
Henkilöstö kauden lopussa 400 365 9,6 % 400 365 9,6 %

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eriä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, listautumiseen, yrityshankintoihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.
** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.          

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät
Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x-2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:
Harvian loppuvuosi jatkui erittäin vakaana. Kotimaassa, Skandinaviassa sekä muissa maissa kaupan vire jatkui vahvana. Vuoden viimeinen neljännes oli erittäin aktiivinen, ja Harvia esitteli mallistoaan sekä uutuuksiaan poikkeuksellisen laajasti. Harvian tuotteet sekä SENTIO by Harvia -mallisto ja sen ammattilaiskäyttöön suunnatut tuotteet esiteltiin kotimaassa sekä Habitare- että Finnbuild-messuilla. Kansainvälisillä ja erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla Harvia osallistui Saksan Stuttgartissa Interbad-messuille sekä Euroopan suurimpaan uima-allastapahtumaan Piscine-messuille Ranskan Lyonissa. Harvian kokonaisvaltainen tarjooma sekä kuluttaja- että ammattikanavaan oli hyvin esillä molemmissa tapahtumissa.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 16,2 milj. euroa oli edellisvuoden tasolla (16,1). Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,8 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoittoprosentti 17,6 % oli edellisvuoden tasolla. Useammissa asiakkuuksissa poikkeuksellisen pitkä joulun ja uudenvuoden tauko aiheutti osittaista siirtymää toimituksiin. Tämän lisäksi Venäjän markkinan toimitusten ajoitus heijastui joulukuun myyntiin. Almost Heaven Saunas -liiketoimintakauppa oli suuri ja positiivinen askel Harvialle, mutta kaupan valmistelu vaikutti Yhdysvaltojen toimituksiin laskevasti viimeisellä vuosineljänneksellä.

Koko vuotta 2018 tarkasteltaessa ylsimme 61,9 milj. euron liikevaihtoon, missä on kasvua 3,1 % edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutokset painoivat liikevaihtoa, ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saavutimme 4,6 prosentin liikevaihdon kasvun, joka lähentelee tavoitetasoamme. Kasvoimme kaikissa tuoteryhmissä, kun ohjauskeskusten liikevaihdossa huomioidaan Keski-Euroopassa lopetettu private label -kauppa. Tämä kertoo selvästi, että olemme oikealla polulla ja kehittyneet kokonaisvaltaiseksi sauna- ja spa -alan toimijaksi. Oikaistu liikevoitto 10,9 milj. euroa parani edellisvuodesta (10,7 milj. euroa) ja oli 17,5 % liikevaihdosta (17,8 %). Suhteellisen kannattavuuden loiva lasku johtui liikevaihdon melko vahvasta kasvusta matalampikatteisissa tuoteryhmissä, kuten saunoissa.

Maantieteellisessä laajentumisessa merkittävä askel oli yhdysvaltalaisen Almost Heaven Saunas LLC:n liiketoiminnan osto loppuvuonna 2018. Yhtiö on yksi Yhdysvaltain johtavista sauna- ja spa-tuotteisiin erikoistuneista yrityksistä. Almost Heaven Saunas on ollut Harvian asiakas vuodesta 2013 lähtien ja yhtiöllä on kokemusta Yhdysvaltojen saunamarkkinoilta vuodesta 1978 lähtien. Sen voimakas kasvu on vaikuttanut tuotteidemme myynnin hyvään kehitykseen. Yhdessä Harvian nykyisten pitkäaikaisten kumppanien kanssa Almost Heaven Saunas tarjoaa mahdollisuuden palvella Pohjois-Amerikan asiakkaita laajemmalla valikoimalla paremmin ja nopeammin.

Ruotsissa päivitimme Harvian valikoimaa ja uudistimme myymälänäkyvyyttä. Lisäksi vahvistimme organisaatiota uuden Pohjoismaiden myyntijohtajan aloittaessa marraskuussa.  Muualla EU-markkinassa jakelu vahvistui suunnitellusti, ja Sentiotecin ansiosta olemme päässeet selvästi lähemmäs keskieurooppalaista saunakulttuuria ja asiakkaitamme. Keski- ja Etelä-Euroopassa olemme tiivistäneet yhteistyötä uima-allassektorin kahden suurimman toimijan, Fluidran ja SCP:n kanssa. Venäjällä olemme alueellisen laajentumisen lisäksi parantaneet jakeluamme sekä tuotevalikoimaamme Moskovassa ja Pietarissa. Kiinassa tuotevalikoimamme on laajentunut, ja tuotantolaitoksemme on tehokkuudeltaan erinomainen.

SENTIO by Harvia -tuotteet tulivat loppuvuonna myös ammattiasiakkaidemme valikoimiin. Helsingissä mm. Allas Sea Pool -merikylpylään asennettiin loppuvuonna SENTIO by Harvia -kiuas ohjauskeskuksineen. The Wall -tuoteperhe kasvoi suunnitellusti, ja saimme valmiiksi höyrystävän The Wall -kombikiukaan sekä suuremman teholuokan mallit, jotka lanseerattiin loppuvuodesta. Suositusta Harvia Cilindro -pilarikiukaasta valmistui näyttävä ja edistyksellinen, valaistulla ohjauksella ja lapsilukolla varustettu korkeampi Cilindro Plus -malli, joka tuli niin ikään myyntiin loppusyksystä avainmarkkinoilla.

Kaikki edellä mainitut uutuudet sekä muun muassa infrapunasaunojen, höyrygeneraattorien sekä varaosamyynnin kasvun myönteinen kehitys toteuttavat strategiaamme nostaa keskiostoksen määrää ja kasvattaa osuuttamme asiakkaidemme hankinnoissa.

Tuottavuuden jatkuva ja systemaattinen parantaminen jatkui suunnitellusti kaikilla tehtaillamme vuonna 2018. Muuramessa otettiin käyttöön uutta automaatioteknologiaa, joka parantaa komponenttien valmistuksen tuottavuutta. Otimme myös käyttöön järjestelmän, jolla parannettiin sisä- ja ulkologistiikan tehokkuutta optimoimalla tuotevirtoja ja tehtaan tuotantovaiheiden sijoittelua. Käyttöön otettiin myös tarkka QR-koodiohjaus sekä tuotteiden yksilöllinen seurantajärjestelmä. Romaniassa keskityttiin valmistusprosessin kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen. Kiinassa monipuolistimme tehtaan mallistoa edelleen, muutimme tilankäyttöä sekä veimme Lean-projektin onnistuneesti päätökseen parantaaksemme edelleen tuottavuuttamme.

Vuoden aikana keskityimme myös kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. Järjestimme koulutuksia, ja kehitimme eteenpäin vastuullisuuden teemojen järjestelmällistä mittaamista.

Lähtökohdat alkaneelle vuodelle säilyvät myönteisinä. Emme odota Harvian liiketoimintaympäristön muuttuvan merkittävästi vuonna 2019 ja uskomme nykyisen markkinatilanteen tukevan konsernin liiketoimintaa myös vuonna 2019. Jälleenmyyntiverkoston asteittainen laajentaminen jatkuu monipuolisemman asiakaskunnan saavuttamiseksi nykyisillä markkinoilla sekä maantieteellisen alueen laajentamiseksi. 

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä
Harvia Oyj:n vapaa oma pääoma on yhteensä 63 238 441,27 euroa, josta tilikauden 2018 tulos on 7 860 902,59 euroa.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa, yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta. Osingon määrittelemiseksi hallitus on arvioinut Harvia Oyj:n maksukykyisyyttä ja taloudellista asemaa tilikauden päättymisen jälkeen.

Harvian hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonjakoa siten, että Harvia jakaa osinkoa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 0,18 euroa osakkeelta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen huhtikuussa 2019. Lisäksi Harvian hallitus pyytää varsinaista yhtiökokousta valtuuttamaan hallitus jakamaan osinkoa lokakuussa 2019 enintään 0,19 euroa osakkeelta.

Harvian jakama osinko vuodelta 2018 olisi hallituksen ehdotuksen perusteella näin ollen enintään 0,37 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 6 916 867,32 euroa.

Tulosjulkistustilaisuus
Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään torstaina 14.2.2019 klo 11.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Allas Sea Poolin Smart & Clean Showroomissa (osoite: Katajanokanlaituri 2a, Helsinki). Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2018-results/register. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:
 
FI: +358 9 8171 03 10

SE: +46 8 5664 26 51

UK: +443 333000804

US: +1 6319131422

PIN: 32075725#

Tilaisuuden lopuksi esiintyjille on mahdollista esittää kysymyksiä suomeksi tai englanniksi. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin.

Lisätietoja:
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 505 774 200
Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 405 050 440

Harvia lyhyesti
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2018 oli 61,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

HUG#2234951