Release details

2019-02-14 07:30 CET
  • Print
  • Share Share
no en

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA: OFFENTLINGGJØRING AV PROSPEKT - NOTERING AV NYE AKSJER - START AV TEGNINGSPERIODE I REPARASJONSEMISJON

Det vises til børsmelding fra Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet" eller "ABT") datert 12. februar 2019 vedrørende Selskapets vedtak om å gjennomføre en reparasjonsemisjon ("Reparasjonsemisjonen") på inntil 220 500 nye aksjer ("Tilbudsaksjer") og frittstående tegningsretter ("Warrants") i Selskapet. Reparasjonsemisjonen var betinget av godkjennelse og offentliggjøring av et prospekt utarbeidet av Selskapet ("Prospektet").

Finanstilsynet har den 13. februar 2019 godkjent Prospektet i forbindelse med noteringen av de nye aksjene og warrants utstedt i en rettet emisjon gjennomført 4. desember 2018 (den "Rettede Emisjonen") og tilbudet om å tegne Tilbudsaksjer og noteringen av Tilbudsaksjer og Warrants i Reparasjonsemisjonen.

Aksjer utstedt i den Rettede Emisjonen er per nå registrert på eget ISIN, men vil som en konsekvens av offentliggjøringen av Prospektet overføres til Selskapets ordinære ISIN og kan handles på Oslo Axess fra og med i dag.

Tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen starter den 14. februar 2019 kl. 09.00 og avsluttes den 28. februar 2019 kl. 16.30. Ytterligere informasjon om Reparasjonsemisjonen finnes tilgjengelig i Prospektet.

Prospektet er tilgjengelig på Selskapets nettside, www.aquabiotechnology.com.

For nærmere informasjon, kontakt Arvid Lindberg, leder for salg og markedsføring, telefon +47 9824 5410 eller per e-post arvid@aquabiotech.no.

Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere.
Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

HUG#2234936