Release details

2019-02-14 07:35 CET
  • Print
  • Share Share
no en

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA: NOTERING AV WARRANTS OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Det vises til børsmelding fra Aqua Bio Technology ASA ("ABT" eller "Selskapet") datert 4. desember 2018 vedrørende en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 11,735 millioner (den "Rettede Emisjonen") og en reparasjonsemisjon i etterkant av den Rettede Emisjonen ("Reparasjonsemisjonen"). Tegnerne i den Rettede Emisjonen mottok en (1) frittstående tegningsrett ("Warrant") per aksje bestilt og tildelt i den Rettede Emisjonen, og hver Warrant gir investoren rett til å tegne ytterligere en (1) aksje i Selskapet for NOK 2,50 per aksje. Selskapet har utstedt 4 694 000 Warrants til investorer i den Rettede Emisjonen.

Hver person som tegner og får tildelt aksjer i Reparasjonsemisjonen vil motta en (1) Warrant per aksje som tegnet og tildelt i Reparasjonsemisjonen.

Det vises videre til generalforsamlingens vedtak fra 7. januar 2019 om utstedelse av Warrants i den Rettede Emisjonen og i Reparasjonsemisjonen, samt til prospektet offentliggjort av Selskapet den 14. februar 2019.

Selskapet har søkt om, og Oslo Børs har godkjent, notering av Warrants på Oslo Axess. Warrants har ISIN NO 001 0841901. Warrants utstedt i den Rettede Emisjonen vil noteres i dag under ticker "ABT S". Warrants som skal utstedes i Reparasjonsemisjonen vil noteres etter utløpet av tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen, forventet rundt 12. mars 2019.

Warrants kan omsettes på Oslo Axess i perioden fra 14. februar 2019 til og med 30. august 2019. Warrants er fritt omsettelige.

Warrants kan utøves av hver innehaver i perioden fra 30. juni 2019 til og med 1. september 2019 ved skriftlig notis til Selskapet, på følgende addresse:

Aqua Bio Technology ASA
Fornebuveien 37
1366 Lysaker
Norway
E-mail: arvid@aquabiotech.no

Investorer som ønsker å få utstedt aksjer gjennom utøvelse av Warrants skal motta disse så snart som praktisk mulig etter 1. august 2019 (for investorer som har utøvd Warrants før 31. juli 2019) eller etter 1. september 2019 (for investorer som har utøvde Warrants innen utløpet av 1. september 2019). Selskapet vil gi betalingsinformasjon for aksjeinnskudd ved utøvelse av Warrants.

Warrants som ikke er utøvd innen utløpet av 1. september 2019 vil bortfalle automatisk uten kompensasjon til innehaveren.

Warrants vil ha økonomisk verdi dersom markedskursen på Selskapets aksjer er høyere enn utøvelseskursen per Warrant, dvs. NOK 2,50, på tidspunktet da nye aksjer utstedes til innehaverne av Warrants.

For nærmere informasjon, kontakt Arvid Lindberg, leder for salg og markedsføring, telefon +47 98245410 eller per e-post arvid@aquabiotech.no.

Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere.
Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

HUG#2234938