Release details

2019-02-13 08:45 CET
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN : Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte

Egenkapitalbevisene som SpareBank 1 SMN kjøpte 7. og 8. februar 2019 til bruk i bankens spareordning for ansatte, er tildelt ansatte i konsernet som bonusbevis basert på deltagelse i konsernets spareprogram i 2017.

Bankens egenbeholdning etter tildeling er 41.900 bevis. 

Som deltakere i spareprogrammet har nedenstående primærinnsidere fått tildelt egenkapitalbevis som følger:

Navn: Tildelt antall ek-bevis: Ny beholdning*:
Cathrine Aunvik 153 1.065
Rolf Jarle Brøske

Tomm Bøyesen

Kjell Fordal
153

153

153
6.738

5.427

245.487
Erik Gunnes

Finn Haugan
153

153
968

202.063
Vegard Helland 153 34.377
Kjersti Hønstad 153 4.089
Oddny Lysberg

Nelly Maske

Ola Neråsen

Margrethe L. Resellmo

Berit Rustad

Camilla Stang

Johan-Petter Winsnes
153

153

153

39

153

39

77
1.341

20.458

41.939

186

3.150

186

837
Tove Westrum Sørensen 39 2.283

*) inkl. nærstående

Trondheim, 12. februar 2019

Kontaktperson i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. 905 41 672

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2234768