Release details

2019-02-13 08:50 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Muutos Evli Pankki Oyj:n johtoryhmässä

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2019 KLO 9.50

Evlin johtoryhmän jäsen, instituutioasiakkaista vastaava johtaja Janne Lassila jättää yhtiön ja paikkansa Evlin johtoryhmässä 1.4.2019 alkaen.

"Janne Lassila on työskennellyt Evlissä yli 25 vuoden ajan eri tehtävissä, suurimmaksi osaksi instituutiovarainhoidossa. Viime vuosina hän on ollut Evlin johtoryhmän jäsen ja vastuussa Evlin institutionaalisista asiakkaista, jossa hänellä on ollut keskeinen rooli liiketoiminnan kasvattamisessa nykyiseen kokoonsa. Haluan kiittää Jannea hänen työpanoksestaan Evlissä ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tulevaisuuden haasteissaan", Evli Pankin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kommentoi

Uudeksi johtoryhmän jäseneksi ja instituutioasiakkaista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Kim Pessala 1.4.2019 alkaen. Pessala on työskennellyt aikaisemmin Evli-Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtajana. Nimityksen myötä Pessala luopuu Evli-Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtajuudesta.

Evli Pankki Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 1.4.2019 alkaen:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Juho Mikola, talous- ja konsernihallinto

Mari Etholén, lakiasiat ja henkilöstöhallinto

Panu Jousimies, tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus

Kim Pessala, instituutioasiakkaat

Esa Pensala, yksityisasiakkaat

Mikael Thunved, Corporate Finance -liiketoiminta

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla, www.evli.com/sijoittajat

EVLI PANKKI OYJ 

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 77,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,2 prosenttia (31.12.2018). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2234553