Release details

2019-02-11 12:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Ramirent Oyj muutti taloudellisia tavoitteitaan IFRS 16:n käyttöönoton vuoksi

Ramirent Oyj              Pörssitiedote               11. helmikuuta 2019 klo 13.00

Ramirentin taloudelliset tavoitteet vuosille 2018-2020 on päivitetty1. tammikuuta 2019 voimaan tulleen IFRS 16 "Vuokrasopimukset" -standardin vaikutusten johdosta. Konsernin taloudellisista tavoitteista muutettiin Nettovelka/käyttökate -luku. Tavoite oli aiemmin alle 2,5-kertainen, nyt alle 2,8-kertainen jokaisen tilikauden lopussa. Muut taloudelliset tavoitteet säilyivät ennallaan.

Muutoksen jälkeen Ramirentin taloudelliset tavoitteet ovat

Mittari Tavoite
Osakekohtaisen tuloksen kasvu (CAGR) Kaksinumeroinen kasvuprosentti 2018-2020
ROCE 16% vuoden 2020 loppuun mennessä
Osingonjakosuhde Enemmän kuin 50% tilikauden tuloksesta
Nettovelka/EBITDA Alle 2,8-kertainen jokaisen tilikauden lopussa

IFRS 16:n vaikutus taloudellisiin avainlukuihin

Kuten Ramirent tiedotti 8. helmikuuta, yhtiö on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin takautuvasti siten, että standardin soveltamisen aloittaminen ei edellytä vertailulukujen muuttamista. Soveltamisen kumulatiivinen vaikutus kirjataan oikaisuna avaavaan pääomaan.

Uuden standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin avainlukuihin. Esimerkiksi käyttökate ja liiketulos (EBIT) kasvavat, omavaraisuusaste ja ROCE-prosentti laskevat ja sekä nettovelka että nettovelan suhde käyttökatteeseen kasvavat.

IFRS 16 vaikutus tunnuslukuihin 2018 toteuma IFRS 16-vaikutuksella  
 
Käyttökate (EBITDA) 202,9 233,7  
Vertailukelpoinen EBIT 106,8 108,2  
Netvelka 350,6 459,3  
Nettovelka/EBITDA   1,7   2,0  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % 10,2% 8,9%  
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % 16,8% 14,5%  

Ramirent julkaisi vuoden 2018 Tilinpäätöstiedotteensa sekä oikaistun, uuden segmenttijaon mukaisen taloudellisen informaation 8. helmikuuta 2019. Lisätietoja saatavilla osoitteessa https://www.ramirent.com - Sijoittajat

Lisätietoja:
Jonas Söderkvist, väliaikainen talousjohtaja (CFO), +46 8 624 9502, jonas.soderkvist@ramirent.com

RAMIRENT on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 työntekijää 294 konevuokraamossa 10 Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Ramirent - Gear up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

HUG#2234360