Release details

2019-02-11 13:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj: Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2014 ja 2016

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2019 KLO 14.00

Evli Pankki Oyj:n optio-oikeuksilla 2014 ja 2016 on merkitty yhteensä 170.000 uutta yhtiön A-osaketta ja 42.500 uutta yhtiön B-osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 425.000,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta Evli Pankin A-osakkeiden määrä nousee 15.498.923 osakkeeseen ja B-osakkeiden määrä nousee 8.402.497 osakkeeseen. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 23.901.420 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 11.2.2019. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. B-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 12.2.2019 alkaen.

Optio-ohjelman 2014 ja 2016 ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/sijoittajat

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Mikaela Herrala, IR- ja viestintäpäällikkö, Evli Pankki Oyj, p. 050 544 5740, mikaela.herrala@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*. 

Evlin hallinnoitavana on 11,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 77,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,2 prosenttia (31.12.2018). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2234356