Release details

2019-02-08 08:10 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Ramirentin oikaistu, uuden segmenttijaon mukainen taloudellinen informaatio

 Ramirent Oyj      Pörssitiedote    8.2.2019 klo 9.05

Ramirentin oikaistu, uuden segmenttijaon mukainen taloudellinen informaatio

Ramirent ilmoitti 3. joulukuuta 2018 allekirjoittaneensa sopimuksen Tanskan konevuokrausliiketoimintansa myynnistä Tanskan suurimmalle konevuokrausyritykselle G.S.V. Materieludlejning A/S:lle. Yrityskaupan arvo on noin 33 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 alussa. Kauppaan sovelletaan tavanomaisia sopimusehtoja, ja se edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Myydyt liiketoiminnat raportoidaan lopetettuina toimintoina vuoden 2018 neljännestä neljänneksestä alkaen. Niiden tulos raportoidaan yhdellä rivillä tuloslaskelmassa kohdassa "Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot" ja konsernin liiketulos (EBIT) ja vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) on muutettu raportointikaudelta ja vertailukaudelta sisältämään vain jatkuvat toiminnot. Myytävän liiketoiminnan sitoutunut pääoma raportoidaan kohdissa "Myytävänä oleviksi luokitellut varat" ja "Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat" vuoden 2018 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen siihen saakka, kun yrityskauppa on saatu päätökseen.

Baltia ja Europe Central -segmenttien yhdistämisen ja Tanskan konevuokrausliiketoiminnan myynnin jälkeen Ramirent julkaisee taloudellisen tietonsa seuraavien neljän toimintasegmentin mukaisesti:

  • Ruotsi
  • Suomi
  • Itä-Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekin tasavalta ja Slovakia)
  • Norja

Uuden segmenttirakenteen mukainen taloudellinen informaatio vuosille 2018 ja 2017:

LIIKEVAIHTO  Q1 2018  Q2 2018  Q3 2018  Q4 2018  Koko vuosi 2018 
(milj. euroa)           
Ruotsi  68,6  70,2  64,4  69,0  272,2 
Suomi  44,7  46,9  49,9  52,6  194,1 
Itä-Eurooppa 25,7  29,8  32,8  31,3  119,6 
Norja 28,0  29,9  31,1  35,2  124,2 
Muu myynti ja segmenttien välisen myynnin eliminointi  0,5  0,1  0,5  0,4 1,6 
Liikevaihto, yhteensä  167,5 177,0 178,6 188,6  711,7 
           
           
Liiketulos (EBIT)  Q1 2018  Q2 2018  Q3 2018  Q4 2018  Koko vuosi 2018
(milj. euroa ja % liikevaihdosta)           
Ruotsi  11,7  10,4  2,7  10,4  35,2 
  17,1%  14,8%  4,2%  15,1%  12,9% 
Suomi  5,1  6,5  5,2  6,6  23,5 
  11,5%  13,9%  10,5%  12,5%  12,1% 
Itä-Eurooppa 5,1  8,2  10,2  7,5  31,0 
  19,7%  27,3%  31,3%  24,1%  25,9% 
Norja 1,2  2,5  -10,5  -3,3  -10,1 
  4,1%  8,4%  -33,6%  -9,3%  -8,1% 
Segmenteille kohdistamattomat erät -1,9 -1,3 -2,5 -7,0  -12,7 
Konsernin liiketulos (EBIT) 21,2  26,2  5,2  14,3  66,9 
  12,7%  14,8%  2,9%  7,6%  9,4% 
           
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)  Q1 2018  Q2 2018  Q3 2018  Q4 2018  Koko vuosi 2018
(milj. euroa ja % liikevaihdosta)           
Ruotsi  11,7  10,4  12,7  9,1  43,9 
  17,1%  14,8%  19,7%  13,2%  16,1% 
Suomi  5,1  6,5  9,5  6,6 27,8 
  11,5%  13,9%  19,1%  12,5%  14,3% 
Itä-Eurooppa 5,1  8,2  10,2  7,5  31,0 
  19,7%  27,3%  31,3%  24,1%  25,9% 
Norja 1,2  2,5  4,1  4,0  11,8 
  4,1%  8,4%  13,1%  11,4%  9,5% 
Segmenteille kohdistamattomat erät -1,9 -1,3 -0,8 -3,6  -7,6 
Konsernin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)  21,2  26,2  35,8  23,6  106,8 
  12,7%  14,8%  19,4%  12,5%  15,0% 
           
LIIKEVAIHTO Q1 2017  Q2 2017  Q3 2017  Q4 2017  Koko vuosi 2017
(milj. euroa)           
Ruotsi  60,4  63,2  64,5  72,3  260,3 
Suomi  42,8  46,4  49,8  52,5  191,5 
Itä-Eurooppa 22,8  27,0  31,6  29,6  111,0 
Norja 29,0  27,9  29,1  35,2  121,2 
Muu myynti ja segmenttien välisen myynnin eliminointi  0,3  0,4  0,6  0,2  1,5 
Liikevaihto, yhteensä  155,3  164,9  175,5  189,7  685,5 
           
           
Liiketulos (EBIT)  Q1 2017  Q2 2017  Q3 2017  Q4 2017  Koko vuosi 2017
(milj. euroa ja % liikevaihdosta)           
Ruotsi  7,8  8,1  10,4  10,1  36,4 
  12,9%  12,8%  16,2%  13,9%  14,0% 
Suomi  3,5  6,3  8,9  6,6  25,3 
  8,3%  13,5%  17,9%  12,5%  13,2% 
Itä-Eurooppa 2,8  5,9  9,1  5,7  23,5 
  12,4%  21,7%  28,8%  19,4%  21,2% 
Norja 0,8  1,6  3,0  4,5  10,0 
  2,9%  5,8%  10,3%  12,8%  8,2% 
Segmenteille kohdistamattomat erät -0,7  -1,9  0,4  -2,2  -4,4 
Konsernin liiketulos (EBIT) 14,4  19,9  31,8  24,7  90,7 
  9,3%  12,1%  18,1%  13,0%  13,2% 
           
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)  Q1 2017  Q2 2017  Q3 2017  Q4 2017  Koko vuosi 2017
(milj. euroa ja % liikevaihdosta)           
Ruotsi  7,8  8,1  10,4  10,1  36,4 
  12,9%  12,8%  16,2%  13,9%  14,0% 
Suomi  3,5  6,3  8,9  6,6  25,3 
  8,3%  13,5%  17,9%  12,5%  13,2% 
Itä-Eurooppa 2,8  5,9  9,1  5,7  23,5 
  12,4%  21,7%  28,8%  19,4%  21,2% 
Norja 0,8  1,6  3,0  3,2  8,7 
  2,9%  5,8%  10,3%  9,1%  7,1% 
Segmenteille kohdistamattomat erät -0,7  -1,9  0,4  -2,2  -4,4 
Konsernin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)  14,4  19,9  31,8  23,4  89,4 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)  9,3%  12,1%  18,1%  12,3%  13,0% 

Sitoutuneen pääoman tuoton (ROCE) ja oman pääoman tuoton (ROE) laskenta:

Ramirentin Tanskan vuokraustoiminnan luokittelu myytäväksi toiminnoksi vaikuttaa konsernin raportoituun liiketulokseen (EBIT) ja sen takia myös sitoutuneen pääoman tuottoon.

Luokittelun seurauksena Ramirent on päivittänyt laskentakaavat vertailukelpoisille taloudellisille tunnusluvuille: vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), vuoden 2018 neljännestä neljänneksestä alkaen. Päivitetty laskentakaava sisällyttää tunnuslukuun vain jatkuvat toiminnot.

Tunnusluvut on määritelty seuraavasti:


Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR: Tilikauden tulos +/- määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden tuloksessa
  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
   
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %: Liiketulos (EBIT) x 100
  Konsernin tai segmenteille kohdistettu sitoutunut pääoma (5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)
   
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %: Liiketulos (EBIT) - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketuloksessa x 100
  Konsernin tai segmenteille kohdistettu sitoutunut pääoma - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sitoutuneessa pääomassa (5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)
   
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) %: Tilikauden tulos - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden tuloksessa x 100
  Oma pääoma - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät omassa pääomassa (5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)


  

Vertailukausien luvut on laskettu uudelleen määritelmien pohjalta ja esitetty alla taulukossa.

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %: 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
  2018 2018 2018 2018
Konserni, aiempi määritelmä 15,0% 15,7% 11,8%  
Konserni, uusittu määritelmä 15,1% 15,8% 11,7% 10,2%
         
  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
  2017 2017 2017 2017
Konserni, aiempi määritelmä 7,6% 8,4% 13,3% 13,8%
Konserni, uusittu määritelmä 7,6% 8,4% 13,2% 14,0%
         
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
  2018 2018 2018 2018
Konserni, aiempi määritelmä 15,2% 15,9% 16,5%  
Konserni, uusittu määritelmä 15,7% 16,5% 16,8% 16,8%
         
  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
  2017 2017 2017 2017
Konserni, aiempi määritelmä 10,8% 11,4% 13,1% 13,9%
Konserni, uusittu määritelmä 11,3% 11,9% 13,7% 14,4%
         
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) % 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
  2018 2018 2018 2018
Konserni, aiempi määritelmä 25,0% 27,2% 28,0%  
Konserni, uusittu määritelmä 24,6% 26,7% 27,3% 26,7%
         
  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
  2017 2017 2017 2017
Konserni, aiempi määritelmä 15,3% 16,4% 20,1% 22,0%
Konserni, uusittu määritelmä 15,2% 16,4% 20,0% 21,7%

IFRS 16 vaikutus taloudellisiin avainlukuihin:

Ramirent on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 lähtien takautuvasti siten, että standardin soveltamisen aloittaminen ei edellytä vertailukausien muuttamista. Soveltamisen kumulatiivinen vaikutus kirjataan oikaisuna avaavan pääoman. IFRS 16 edellyttää, että vuokrasopimukset kirjataan taseeseen varoina ja korollisina velkoina. Tuloslaskelman vuokrakulut muunnetaan poistoiksi ja korkokuluiksi. Uuden standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin avainlukuihin, esim. käyttökate ja liiketulos (EBIT) kasvavat, omavaraisuusaste ja ROCE-prosentti laskevat ja sekä nettovelka että nettovelan suhde käyttökatteeseen kasvavat.

Tilinpäätöspäivänä Ramirentilla on peruuttamattomia vastuita tavallisista vuokrasopimuksista 88,0 miljoonaa euroa. Noin 1-5% näistä liittyy lyhytaikaisten ja arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten maksuihin, joita ei aktivoida vaan kirjataan tasaerinä tulosvaikutteisesti. Lyhytaikaisten toimitilojen vuokrasopimusten ja toimitilojen vuokrasopimusten, joissa on lyhyt irtisanomisaika, sisällyttäminen käyttöoikeusomaisuuserän laskentaan johtaa suuremman käyttöoikeusomaisuuserän kirjaamiseen verrattuna nykyiseen taseen ulkopuoliseen vastuuseen. Konsernin analyysin mukaan määrä, joka tulee kirjata käyttöoikeusomaisuuseräksi ja vuokravelaksi siirtymässä 1.1.2019, on yhteensä noin 110 miljoonaa euroa. Vaikutuksen liiketulokseen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen noin 1,4 miljoonaa euroa.

IFRS 16 vaikutus tunnuslukuihin 2018 2018
  toteuma IFRS 16 vaikutuksella
Käyttökate (EBITDA) 202,9 233,7
Vertailukelpoinen EBIT 106,8 108,2
Nettovelka 350,6 459,3
Nettovelka/EBITDA 1,7   2,0
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % 10,2% 8,9%
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % 16,8% 14,5%

Ramirentin taloudelliset tavoitteet vuosille 2018-2020 muuttuvat IFRS 16 -standardin implementoinnin vuoksi:

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi hallitus päätti 7.2.2019 uudistaa taloudellisista tavoitteista Nettovelka/Käyttökate -luvun. Uusi luku on <2,8-kertainen (<2,5) jokaisen tilikauden lopussa. Muut taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Muutoksen jälkeen taloudelliset tavoitteet ovat:

   
Mittari Tavoite  
Osakekohtaisen tuloksen kasvu (CAGR) Kaksinumeroinen kasvuprosentti 2018-2020
ROCE 16% vuoden 2020 loppuun mennessä
Osingonjakosuhde > 50% tilikauden tuloksesta
Nettovelka/EBITDA < 2.8-kertainen jokaisen tilikauden lopussa

LISÄTIETOJA:
Jonas Söderkvist, väliaikainen talousjohtaja, +46 8 624 9502, jonas.soderkvist@ramirent.com

RAMIRENT on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 työntekijää 294 konevuokraamossa Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI).
Ramirent - Gear up. Konevuokraamo palveluksessasi

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

HUG#2234104