Release details

2019-01-18 08:00 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. januar 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er den 17. og 18. januar 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltagelse i aksjespareprogrammet 2016.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.009.932 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 191,21 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i den vedlagte tabellen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2231749