Release details

2018-12-21 15:00 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

Tildeling af warrants til direktion og medarbejdere i FirstFarms A/S og i selskabets datterselskaber

Bestyrelsen i FirstFarms A/S har i dag på baggrund af bemyndigelse i selskabets vedtægter § 5.2.B besluttet at udstede 70.000 stk. warrants, der hver giver ret til at tegne én aktie á nominelt 10 kr. i selskabet. De udstedte warrants giver således ret til samlet at tegne indtil nominelt 700.000 kr. aktier i selskabet. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse.

Udnyttelseskursen for de tildelte warrants er kr. 45,00 pr. aktie á nominelt kr. 10 med et tillæg på 2 % p.a. frem til udnyttelsen.

De udstedte warrants er tildelt vederlagsfrit til selskabets direktør samt til øvrige medarbejdere i selskabet og i selskabets datterselskaber.

De tildelte warrants kan udnyttes i en periode på 4 uger regnet fra selskabets offentliggørelse af delårsrapporten for perioden 1. januar 2022 - 30. september 2022.

Indehavere af warrants, der fratræder forud for udnyttelse, bevarer retten til at udnytte warrants i det omfang det følger af aktieoptionslovens regler.

De udstedte warrants anslås at have en samlet markedsværdi på 264.000 kr., svarende til ca. 66.000 kr. pr. år i perioden frem til evt. udnyttelse. Markedsværdien er beregnet ud fra Black-Scholes-modellen med en volatilitet på 20 %, en risikofri rente på 0,0 % p.a. og en aktiekurs på 43,20.

Bestyrelsens beslutning er optaget i pkt. 5.2.B (a) i selskabets vedtægter med bilag 5.2.B (a), der indeholder vilkårene for de tildelte warrants.

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller
kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne, bæredygtige virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til middagsbordene i hele verden.

HUG#2229903