Release details

2018-12-21 12:00 CET
  • Print
  • Share Share
se

AB Traction: Ny ekonomichef på Traction

Johanna Lüppert är från och med idag ny ekonomichef på Traction.
 
Johanna, född 1987 är ekonomie magister och kommer senast från Twentieth Century Fox Home Entertainment.
 
 
 
 
 
Stockholm den 21 december 2018
 
 
Petter Stillström

Verkställande direktör Tel: 08-506 289 00

PR
Dec 21, 2018

HUG#2229898