Release details

2018-12-20 11:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

DNA:n hallitus on päättänyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.12.2018 klo 12.00

DNA:lla on johdon ja muiden avainhenkilöiden suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP, Performance Share Plan), jossa on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa; 2017-2019, 2018-2020 ja 2019-2021.

Osakeohjelma PSP 2019-2021 alkaa vuoden 2019 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022. Ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat DNA:n käyttökatteen kehitys ajanjaksolla 2019-2021 ja DNA:n osakkeen kokonaistuoton (total shareholder return) kehitys suhteessa vertailuryhmään ajanjaksolla 2019-2021. Ohjelman piirissä on noin 70 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 382 158 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

DNA soveltaa osakeomistussuositusta konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten osakeomistuksen yhtiössä on vastattava kunkin jäsenen vuotuisen kiinteän bruttopalkan määrää. Suosituksen mukaisen omistuksen saavuttamiseksi johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään 50 prosenttia osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus DNA:ssa vastaa osakeomistussuositusta.

Osakepalkkiojärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Johdon ja muiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä on annettu pörssitiedote 31.1.2017.

Lisätietoja:
Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA Oyj, 044 220 3230, marko.rissanen@dna.fi
Marja Mäkinen, Head of IR, sijoittajasuhteet, DNA Oyj, 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

HUG#2229701