Release details

2018-12-19 18:30 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj                                            

Pörssitiedote
19.12.2018 klo 19.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Oivor AB:ltä. Ilmoituksen mukaan Oivor AB:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 18.12.2018 noussut yli 30 prosentin liputusrajan.

Muutos johtuu uudelleenjärjestelystä, jossa aiemmin Trema International Holding B.V.:lle kuuluneet Yhtiön osakkeet on päätetty siirtää Oivor AB:lle. Järjestelyn seurauksena Trema International Holding B.V:n suora omistus Yhtiössä laskee nollaan. Sekä Trema International Holding B.V.:n että Oivor AB:n todellisia edunsaajia ovat Kaj Hed 40 prosentin omistusosuudella sekä Camilla Hed-Wilson, Mikael Hed ja Jonathan Hed, kukin 20 prosentin omistusosuudella. Todelliset edunsaajat käyttävät päätösvaltaa Oivor AB:ssa ja Trema International Holding B.V.:ssä omistustensa mukaisessa suhteessa. Koska Yhtiön osakkeisiin liittyvä määräysvalta ei tosiasiallisesti siirry, on Finanssivalvonta myöntänyt Oivor AB:lle poikkeusluvan arvopaperimakkinalain mukaisesta tarjousvelvollisuudesta.

Oivor AB:n osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä

rahoitusvälineiden kautta (B)
Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja

äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen
 40,65 %  -  40,65 % 79 447 542

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000266804 32 297 528   40,65 %  
YHTEENSÄ 32 297 528 40,65 %

Yhtiöllä on yhteensä 79 447 542 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj

Jakelu:
NASDAQ Helsinki sekä keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Lisätietoja:
Mikko Setälä, Johtaja, sijoittajasuhteet
mikko.setala@rovio.com
puh. 0207 888 300 (vaihde)

Sijoittajasivut: https://www.rovio.com/fi/sijoittajat?language=fi

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 4 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään yhtiö tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa on tuotantovaiheessa. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

HUG#2229622