Release details

2018-12-04 10:39 CET
  • Print
  • Share Share
se

PolyPlank AB; s (publ) kund ReCap Moduler har invigt sin första tvättmodul hos bostadsbolag

PolyPanks kund ReCap Moduler, har invigt sin första installation av en tvättmodul hos Telge Bostäder, Södertäljes kommunala bostadsbolag.

Den miljövänliga tvätt modulen är utrustad med 2 tvättmaskiner och dimensionerad för 25 till 30 hushåll och baseras på ett samarbete mellan Miele, SWATAB och ReCap. SWATAB:s unika och patenterade teknik med avjoniserat vatten, som bl.a. blev utnämnt till Climate Solver 2017 av Världsnaturfonden, innebär att man tvättar i kallt vatten, utan tvättmedel. Fördelarna är bl.a. att tvätten går fortare, kräver mindre vatten och mindre energi eftersom vattnet inte behöver värmas upp och tvättmaskinerna håller därmed längre eftersom de inte utsätts för kemikalier.
Tvättmodulen är utrustad med två tvättmaskiner och dimensionerad för 25 till 30 hushåll och baseras på ett samarbete mellan Miele, Swatab och ReCap.

PolyPlank har levererat sina unika patenterade miljövänliga och rötbeständiga produkter till innerväggar och ytterväggar till dessa ReCaps tvättmoduler. Leverans görs också som ytterväggar till deras bostadsmoduler. PolyPlanks profiler har en livslängd som är överlägsen trämaterialets eftersom materialet inte ruttnar, inte behöver målas och är lätt att tvätta av. Materialegenskaperna är som träets, det bearbetas, sågas, skruvas på samma sätt som trä.

"Denna leverans av ReCaps första tvättmodul är ett kvitto på att PolyPlanks produkter passar väl in i många olika applikationer. PolyPlank produkterna ligger i tiden och vi hoppas på många liknande order framöver. Vi önskar ReCap Moduler lycka till med sin verksamhet. Ordervärdet för PolyPlanks leverans till en tvättmodul är ungefär 50 000 SEK", säger PolyPlanks VD Cay Strandén.

ReCap har i år sålt moduler till ett värde om 4 miljoner kronor och har per idag utestående offerter om 85 miljoner kronor varav en stor andel avser tvättmoduler med ett ordinarie listpris på 1,2 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl 10:40 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande
Dec 4, 2018

HUG#2227732