Release details

2018-11-26 22:45 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Deflamo AB: Fredrik Westin avslutar sin tjänst som vd för Deflamo AB

Pressmeddelande Deflamo AB
 
Fredrik Westin och styrelsen är överens om att han avslutar sin tjänst som verkställande direktör för Deflamo AB. Fredrik kvarstår dock som vd tills ersättare är på plats, dock ej längre än sex månader från dagens datum.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Jan Blomqvist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U -tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. 
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser."
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 22:45 CET.
HUG#2226989