Release details

2018-11-20 17:40 CET
  • Print
  • Share Share

Aedifica NV: Resultaat keuzedividend en nieuwe noemer

Gelieve hieronder een persbericht te vinden van Aedifica (een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, genoteerd op Euronext Brussels), met betrekking tot het resultaat van het keuzedividend en de nieuwe noemer.

PDF-versie
Nov 20, 2018

HUG#2226383