Release details

2018-11-16 14:34 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Kitron signerer kontrakt på 150 millioner kroner

(2018-11-16) Kitron har inngått en treårig produksjonsavtale for elektroniske moduler til elektriske rullestoler med en ledende produsent av avansert rehabiliteringsteknologi. Avtalen forventes totalt å gi inntekter på 150 millioner kroner.

Produksjonen finner sted ved Kitrons anlegg i Sverige og USA.

- Denne kundens fokus på innovasjon og kvalitet har gitt solid vekst, og dette er en viktig avtale med betydelig kortsiktig og langsiktig potensial for Kitron, sier Israel Losada Salvador, drifts- og salgsdirektør i Kitron.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850
Israel Losada Salvador, drifts- og salgsdirektør, tlf. +47 99 15 91 38
E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.4 milliarder kroner i 2017 og har om lag 1.450 ansatte. www.kitron.com

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
HUG#2226035