Release details

2018-10-31 13:02 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Nordiske toppledere sammen om dugnad for FNs bærekraftsmål

Oslo, 31. oktober 2018: I dag lanserte 11 nordiske toppledere et felles initiativ for å få opp farten i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Under Nordisk råds møte på Stortinget, presenterte de sine ambisjoner for statsminister Erna Solberg.

Gruppen består per i dag av konsernsjefene i Equinor, Hydro, GSMA, Ìslandsbanki, Nokia, SAS, Swedbank, Telenor Group, Telia Company, Vestas og Yara International.

Topplederne ønsker å sette fokus på nye forretningsmodeller som er i tråd med dagens etiske, sosiale og miljømessige prioriteringer. Initiativet danner også en møteplass der de nordiske statsministerne og topplederne kan diskutere hvordan bærekraft skal være forankret i kjernevirksomheten og ikke være sett på som en «pliktøvelse». Et viktig mål er å utforske hvordan man kan øke fremdriften i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål gjennom ansvarlig virksomhet og ulike partnerskapsmodeller.

«Jeg er veldig glad for et slikt felles Nordisk initiativ. Samarbeid er selve trylleformelen for å nå FNs bærekraftsmål. Vi erfarer igjen og igjen at gjennom samarbeid får vi resultater vi ikke hadde drømt om. For eksempel, takket være felles innsats kan Yara sammen med Kongsberg, SINTEF, Kalmar og norske myndigheter snart sjøsette verdens første selvkjørende og utslippsfrie containerskip. Det hadde vi aldri greid alene,» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Forankret i bedriftenes strategi
Topplederne forplikter seg til å forankre sine forretningsstrategier i bærekraftsmålene og utforske muligheter for økt samarbeid. Arenaen skal legge til rette for å dele erfaringer, lærdommer og hvordan selskapene best kan tallfeste effekten av dette arbeidet.

Felles brev til de nordiske statsministerne
Kort tid etter at initiativet ble etablert sendte medlemmene et felles brev til de nordiske statsministerne der formålet med fellesskapet ble annonsert. Dette resulterte i dagens møte med statsminister Erna Solberg under Nordisk råds 70. sesjon i Oslo.

Solberg, som også er en av to ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, ble presentert for de felles ambisjonene for topplederforumet og fikk overlevert et nytt brev til de nordiske statsministerne. Gruppen diskuterte også betydningen av global handel og partnerskap mellom det offentlige og næringslivet som viktige forutsetninger for å nå FNs bærekraftsmål.

Les brevet til de nordiske statsministerne og uttalelser fra de 11 konsernsjefene her.


For mer informasjon:
Kristin Nordal, Head of External Communications, YARA
Mobil: 900 15 550
Epost: kristin.nordal@yara.com


Om Yara
I samarbeid med kunder og partnere dyrker Yara kunnskap for å brødfø verdens befolkning og ta vare på kloden, for å oppfylle vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult og respekt for kloden vår.

Våre løsninger for plantenæring og presisjonslandbruk øker bøndenes avlinger og produktkvalitet, med redusert miljøavtrykk. Våre miljøløsninger og industriløsninger forbedrer luftkvalitet, reduserer utslipp og er viktige ingredienser i utviklingen av en rekke andre produkter. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, og vi fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa, og er i dag tilstede over hele verden med mer enn 17.000 ansatte og operasjon i over 60 land. I 2017 hadde Yara en omsetning på 93,8 milliarder kroner.

www.yara.com
HUG#2223030