Release details

2018-10-04 12:48 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Data Respons ASA: Kontrakt i Sverige på SEK 38 millioner

Data Respons har signert kontrakter på SEK 38 millioner med en kunde innen Telekom og Media.

Kontraktene omfatter leveranser av R&D tjenester og utvikling av smarte løsninger som integreres i kundens produktplattform for digitale tjenester og fremtidens IoT applikasjoner.

Trendene med smarte, automatiserte og alltid oppkoblede enheter (som tingenes internett eller IoT) treffer alle vertikale markeder, noe som krever et bredt spekter av utviklerkompetanser som dekker hele verdikjeden. Våre dyktige ingeniører har lang erfaring med å utvikle smarte løsninger fra sensornivå til den endelige applikasjonen, som gjør oss godt egnet til denne type utfordringer, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons ASA.

For ytterligere informasjon:
Kenneth Ragnvaldsen, CEO, Data Respons ASA, tlf. +47 913 90 918.
Rune Wahl, CFO, Data Respons ASA, tlf. + 47 950 36 046

Om Data Respons
Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innen industriell digitalisering, IoT og Embedded Solutions-markedet. Vi tilbyr R&D tjenester og avanserte dataløsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som medisinsk utstyr, industriell automasjon, smart grid/smarte hjem, bank og forsikring, transport, forsvar, maritim, energi og telekommunikasjon.

Data Respons ASA er notert på Oslo Børs (ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologi-indeksen. Selskapet har kontorer i Norden, Tyskland og Taiwan. www.datarespons.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

HUG#2219312