Release details

2018-09-28 14:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Bergman & Beving AB: Indragning av återköpta aktier

Pressrelease

Bergman & Beving AB: Indragning av återköpta aktier

Vid den ordinarie bolagsstämman i Bergman & Beving AB den 23 augusti 2018 beslutades om indragning av 1 000 000 återköpta B-aktier. Indragningen är nu registrerad hos Bolagsverket, varefter det totala antalet aktier i Bergman & Beving AB uppgår till 27 436 416 fördelat på 1 062 436 A-aktier och 26 373 980 B-aktier. Bergman & Beving ABs innehav av återköpta aktier uppgår efter indragningen till 426 706 B-aktier, vilket motsvarar 1,6 procent av totalt antal aktier och 1,2 procent av totalt antal röster i Bergman & Beving AB. Efter indragningen uppgår aktiekapitalet i Bergman & Beving AB till cirka 57 MSEK.

Stockholm den 28 september 2018

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2018 kl. 14.00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

HUG#2218044