Release details

2018-09-05 19:05 CEST
  • Print
  • Share Share
en nl

Campine: Transparantiereglementering: actualisatie conform artikel 74, §8 van de wet van 1 april 2007

05-09-2018 - 19:05


Transparantiereglementering: actualisatie conform artikel 74, §8 van de wet van 1 april 2007

Detail van alle verwervingen en van alle overdrachten tijdens het jaar 24/08/2017 - 05/09/2018

Schematisch:

  Aandeelhouder Stemrechten 24/08/2017 Stemrechten 05/09/2018
1. Camhold NV
Nijverheidsstraat 2
2340 Beerse
36% (540.000) 0
2. Hempel Special Metals Holding GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
0 36% (540.000)
3. F.W. Hempel Metallurgical GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland
35,86% (537.900) 35,86% (537.900)

Toelichting:
Campine NV heeft een notificatie van Hempel Special Metals Holding GmbH ontvangen die stelt dat op datum van 5 september 2018 de deelname in Campine NV die Camhold NV bezat (36%) automatisch en integraal overging naar Hempel Special Metals Holding GmbH door de ontbinding en liquidatie van Camhold NV. Door de verwerving op 12 april 2017 van de aandelen in Camhold NV door Hempel Special Metals Holding GmbH, hield deze laatste reeds onrechtstreeks deze 36% van de stemrechten in Campine NV.

Wijzigingen in de deelname van de controlerende persoon in een entiteit die aandelen van Campine NV houdt
Hempel Special Metals Holding GmbH is een dochter van F.W. Hempel & Co. Erze und Metalle (GmbH & Co) KG die ook de controlerende aandeelhouder is van F.W. Hempel Metallurgical SA, die reeds 35,86% van de stemrechten van Campine NV bezit.Friedrich-Wilhelm Hempel blijft de uiteindelijk controlerende aandeelhouder van deze groep.

De noemer is 1.500.000 aandelen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Karin Leysen
(tel. nr +32 14 60 15 49)
(e-mail karin.leysen@campine.be)

HUG#2214518