Release details

2018-08-31 18:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Clean Motion AB delårsrapport för januari-juni 2018

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för januari - juni 2017. Delårsrapporten presenterar en försäljning på
3 010 (3 132) TSEK och ett rörelseresultat på 3 383 (-3 647) TSEK.

Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för januari - juni 2018.
Göran Folkesson, VD Clean Motion AB uttalar sig om Indien:

  • Exicom gjorde en första investering i Clean Motion för att accelerera vår verksamhet i Indien. Vår målsättning ligger fast, vi vill skapa en produktionskapacitet för 10 000 fordon per år i Indien.
  • Under våren och sommaren har vi haft inte mindre än sju indiska delegationer på besök i Sverige, en god indikation på det stora intresset för Zbee. Ola Cabs har både besökt vår verksamhet och träffat Bzzt, som har världsunik erfarenhet av att använda elfordon som taxilösning. Med Ola Cabs diskuterar vi fortsatt samarbete och vi ser fortsatt mycket bra möjligheter att kunna sälja signifikanta volymer.

             
Delårsrapporten för första halvåret 2018 visar följande viktiga händelser under denna period:

  • I februari inleddes samarbete med Fortum om batteribytessystem för trehjulingar i Indien.
  • I mars säkrades 10 MSEK i bryggfinansiering samtidigt som bolaget meddelade att man bytt spår vad gäller investeringspartner i Indien.
  • I april inleddes ett samarbete med Ola Cabs, Indiens största Taxiapp, för att i ett pilotprojekt utvärdera Zbee som ett fordon i Ola Cabs flotta samt samla relevant elfordonsdata.
  • I maj meddelades att en lokaltillverkad Zbee fått registreringsskyltar på Bali i Indonesien.
  • I maj meddelades att det indiska bolaget Exicom investerar 6,5 MSEK i Clean Motion genom en riktad nyemission till kursen 12,4 kr per aktie. 523 000 aktier emitteras.

Avslutningsvis säger Göran Folkesson "Under början av 2019 räknar vi med att kunna producera i kommersiell skala vilket kommer att leda till en markant skillnad i omsättning. "

Rapporten i sin helhet bifogas.
Lerum, 2018-08-31
För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-08-31 kl. 18:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

HUG#2213683