Release details

2018-08-16 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share

ContextVision ser et stabilt andre kvartal og god utvikling mot et nytt marked

STOCKHOLM - 16. august 2018 - ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, har sluppet sin rapport for Q2 2018. Den viser stabilt salg og god fremgang mot selskapets nye marked, digital patologi. Salget i 2. kvartal endte på 21,9 MSEK, mot 22,7 MSEK i samme periode i fjor. Den videreførte utvidelsen av FoU-programmet og pre-markedsføringsaktiviteter ga et lavere resultat sammenlignet med samme kvartal i fjor (-1,2 MSEK), i full overensstemmelse med den langsiktige strategien.
 
«I løpet av kvartalet har vi tatt viktige steg mot vårt første produkt innenfør digital patologi, og parallelt utvidet vårt partnerskap betydelig, for å få tilgang til unike data for en bredere fremtidig portefølje», sier Anita Tollstadius, administrerende direktør for ContextVision. «Dette gir oss muligheten til å tidlig kunne ta en ledende posisjon i markedet innen digital patologi basert på AI-teknologi
 
En tidlig produktprototype for prostatakreft installert
I juni foretok ContextVision en installasjon av en tidlig prototype av INIFY (TM) Prostate, selskapets kommende programvare for beslutningsstøtte for digital patologi. Produktet har potensial til å fasilitere og betydelig øke hastigheten på diagnostisering av prostatakreft basert på digitaliserte H & E-farget biopsiprøver.
 
Installasjonen ble foretatt gjennom full integrasjon med sykehusets laboratorie-informasjonssystem ved patologisk avdeling ved Ospedale Cannizzaro i Catania, Italia. Dette heldigitaliserte laboratoriet skal fungere som et testsenter, som skal gi tilbakemelding til prosjektet og sikre jevn integrering av produktet i den kliniske arbeidsflyten.
 
«En nær dialog med dette dyktige og erfarne teamet vil gjøre det mulig for selskapet å optimalisere produktets ytelse. Denne viktige milepælen og vår eksterne nettverksbygging i løpet av andre kvartal har uten tvil tillatt oss å ta en posisjon i markedet», sier Tollstadius.
 
Flere alternativer til en bred produktportefølje
I løpet av andre kvartal mottok ContextVision et stipend for samarbeid innen lungekreft, og det ble etablert et nytt samarbeid med et forskerteam i Sverige knyttet til tykktarmskreft. Den initiale forskningen på tykktarmskreft vil fokusere på lymfeknute-metastaser og klassifisering av tarmpolypper. Begge samarbeidene gir unike treningsdata basert på veldokumenterte pasientdata, som vil bli testet av Deep Learning og kunstig intelligens.
 
«På grunn av våre eksterne aktiviteter og nettverksbygging, begynner vi å bli anerkjent som en spiller innen digital patologi som innehar et høyt kvalifisert team innen kunstig intelligens. Dette har blitt prioritert dette kvartalet, og derfor har vi utsatt den formelle markedsintroduksjonen av vårt første produkt til neste år. Vi tror at vår nettverksbygging og etablering av partnerskap vil styrke vår totale ytelse», sier Tollstadius.
 
Positiv respons på førlansering
Produktkonseptet for det første produktet innenfør digital patologi, en beslutningstøtte før prostatakreft, ble lansert på European Congress on Digital Pathology (ECPD) i Helsinki i juni, hvor ContextVision deltok. Produktkonseptet ble godt mottatt, og genererte stor interesse blant deltakerne. Under kongressen presenterte ContextVision også sin unike metode for å generere høykvalitetsdata for opplæring. Denne metoden, MasterAnnotation (TM), er en unik, patentsøkt annoteringsmetode som kan brukes til konsistent og spesifikk opplæring av algoritmer, en forutsetning for å utvikle robuste produkter.
 
For ytterligere informasjon, kontakt ContextVisions administrerende direktør Anita Tollstadius. Mobil: +46 70 337 30 26, E-post: anita.tollstadius@contextvision.se


###


Om ContextVision
ContextVision er et medisinsk teknologi- og programvareselskap som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. ContextVision er den globale markedslederen innen bildeforbedring og er programvarepartner til ledende produsenter av medisinsk bildebehandling over hele verden. Selskapets banebrytende teknologi hjelper leger med å tolke medisinske bilder nøyaktig, et kritisk grunnlag for bedre diagnostisering og behandling.
 
Som bransjepioner i mer enn 30 år investerer ContextVision betydelig i FoU, for å utvikle nye applikasjoner, av de nyeste kunstig intelligens-teknologiene, og satsing på det voksende digitale patologimarkedet. Lansering av det første produkt, som støtter diagnostisering av prostatakreft, er planlagt i nær fremtid.
 
Selskapet er basert i Sverige, med lokal representasjon i USA, Russland, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker COV. For ytterligere informasjon besøk gjerne www.contextvision.com

HUG#2210908