Release details

2018-08-15 07:14 CEST
  • Print
  • Share Share
en nl

Verbetering bij Heijmans zet door in eerste helft van 2018

Kernpunten:

  • Omzet 1e halfjaar toegenomen tot € 780 miljoen (1e halfjaar 2017: € 646 miljoen);
  • Onderliggende EBITDA 1e halfjaar verbeterd: € 20 miljoen (1e halfjaar 2017: € 9 miljoen), sterkste groei in de vastgoed- en woningbouwactiviteiten;
  • Woningverkoop in lijn met vorig jaar: 1.065 woningen verkocht in de 1e helft van 2018 (1.106 woningen in 1e halfjaar van 2017);
  • Netto resultaat na belastingen € 8 miljoen positief (1e halfjaar 2017: € 9 miljoen negatief uit voortgezette activiteiten, exclusief resultaat verkoop bedrijven buitenland); 
  • Orderportefeuille gestegen naar € 2,2 miljard per eind juni (eind 2017: € 1,9 miljard);
  • Netto schuld verder gedaald naar € 14 miljoen ultimo juni 2018 (ultimo juni 2017: € 45 miljoen).

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:
'Onze positieve start van dit jaar hebben we de afgelopen maanden bestendigd, waarmee we over het eerste halfjaar een goede prestatie neerzetten. De woningmarkt biedt veel potentieel voor Heijmans. Ondanks de gestegen inkoopprijzen hebben we in onze vastgoed- en woningbouwactiviteiten de marges kunnen verbeteren. De utilitaire activiteiten ontwikkelen zich volgens plan en laten weer groei zien, nu ook bij het projectenbedrijf. Bij Infra zien we een beheerste ontwikkeling en blijven we werken aan verdere verbetering van de voorspelbaarheid. Voor het project Wilhelminasluis in Zaandam ligt er nu een eindvonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Heijmans heeft een additioneel verlies genomen van € 5 miljoen op dit project, maar blijft binnen de eerder gestelde bandbreedte. We zijn nu in gesprek met de opdrachtgever om tot evenwichtige afspraken te komen. In het voorjaar hebben we onze financieringsafspraken met de banken vernieuwd, met als resultaat een verlenging tot 1 juli 2022 tegen betere voorwaarden.'

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Marieke Swinkels-Verstappen
Communicatie
+31 73 543 52 17
mswinkels-verstappen@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

HUG#2210819