Release details

2018-08-15 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Solon Eiendom ASA : Invitasjon til presentasjon av 2.kvartal 2018

Oslo, 15. august 2018 - Solon Eiendom ASA publiserer resultatet for 2.kvartal 2018 onsdag 22. august kl. 08.00.

Kvartalsrapporten og markedspresentasjon vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.soloneiendom.no og www.newsweb.no.

CEO Andreas Martinussen og CFO Scott Danielsen presenterer kvartalstallene kl. 11.00 i selskapets lokaler Olav Vs gate 5, Oslo.

Presentasjonen vil holdes på norsk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For mer informasjon:
Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA
Tel:     +47 400 00 405, email:    am@soloneiendom.no

Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
Tel:     +47 952 55 620, email:  sd@soloneiendom.no  
  
Om Selskapet

Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo og Akershus regionen.

HUG#2210746