Release details

2018-08-09 07:57 CEST
  • Print
  • Share Share
dk en

Nr. 16 2018 Delårsrapport Q2 2018

LEI: 21380031XTLI9X5MTY92

Vi fastholder vores forventninger for hele året, selvom omsætning og EBITA i Q2 var en anelse under det forventede.

CEO Jens Andersen udtaler:
"Vi forfølger stadig muligheder inden for vores tre strategiske fokusområder og ser en god udvikling. Samtidig har vi igangsat adskillige initiativer for at få den overordnede forretning tilbage på sporet. Derfor forbliver vores forventninger til hele året uændrede, til trods for at vi har oplevet negativ vækst i nogle markeder i andet kvartal, og at resultaterne ligger en anelse under det forventede."

Udvalgte hovedtal
(DKK million)*
Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1
2017
Omsætning 2.744 2.684 5.572 5.522
EBITA 52 50 118 117
Resultat før skat 6 2 105 147
Pengestrømme fra driftsaktivitet -39 -180 -78 -266
Udvalgte nøgletal (%)        
Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 1,6 7,4 3,1 5,8
EBITA-margin 1,9 1,9 2,1 2,1
Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 10,7 10,9 10,7 10,9
Nettoarbejdskapital, gns./omsætning (LTM)** 10,5 9,8 10,5 9,8
Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 1,9 2,0 1,9 2,0

* Grundet frasalget af vores østrigske og belgiske forretningsaktiviteter, GFI GmbH og Claessen ELGB NV, relaterer tallene for 2017 og 2018 i denne meddelelse sig til vores fortsættende aktiviteter.
** Beregnet som et gennemsnit af de seneste fire kvartalers lagre, debitorer og kreditorer.

Omsætning i Q2 2018

  • Justeret organisk vækst udgjorde 1,6% mod 7,4% i Q2 2017. Vores relaterede forretning oplevede en vækst på 27,8%, mens kerneforretningen oplevede en vækst på 0,5%.

EBITA i Q2 2018

  • Sammenlignet med Q2 2017 udgjorde EBITA fra kerneforretningen uændret DKK 62 mio. Det er en anelse under vores forventninger hovedsagligt på grund af udviklingen i Solar Sverige samt restruktureringsomkostninger i Solar Norge som følge af en mistet kontrakt.
  • EBITA for vores relaterede forretning udgjorde DKK -10 mio. mod DKK -12 mio. i Q2 2017. Omsætningen for Scandinavian Technology Institute og Solar Polaris endte lavere end forventet. På grund af de skuffende resultater har vi foretaget omstruktureringer i disse selskaber, hvilket medførte engangsomkostninger i Q2 2018.

Forventninger til 2018

  • Vi forventer en omsætning på ca. DKK 11,4 mia. svarende til en organisk vækst på ca. 4%. For kerneforretningen forventer vi en vækst på ca. 3%, hvilket er på niveau med eller under den forventede markedsvækst. Den relaterede forretning forventes at udvise vækst på ca. 25%.
  • Vi fastholder vores forventninger til EBITA på ca. DKK 345 mio. For kerneforretningen øger vi vores forventninger til EBITA fra ca. DKK 365 mio. til ca. DKK 375 mio. For den relaterede forretning sænker vi vores forventninger til EBITA fra ca. DKK -20 mio. til ca. DKK -30 mio.
  • Det forventes at have en negativ indvirkning på kerneforretningen på næsten DKK 100 mio. på omsætningen og ca. DKK 4 mio. på EBITA, hvis de nuværende valutakurser forbliver uændrede.

    
    

EBITA, DKK mio. Kerne-forretning Relateret forretning Solar- koncernen
2017, faktisk, offentliggjort 12.01.2018 309 -45 264
Frasalg af østrigske og belgiske forretninger 31 - 31
2017, faktisk fortsættende aktiviteter 340 -45 295
Overhead-omkostninger* -10 - -10
Planlagte forbedringer 35 25 60
2018 guidance offentliggjort 09.02.2018 365 -20 345
Effekt af omkostnings-reducerende initiativer 10 - 10
Effekt af mindre omsætning og bruttoavance - -10 -10
2018 guidance, opdateret 375 -30 345

   *De østrigske og belgiske forretninger bar ca. DKK 10 mio. i overhead-omkostninger, som nu vil blive placeret i de fortsættende aktiviteter inden for kerneforretningen.

Audio webcast og telekonference i dag
Præsentationen af Delårsrapport Q2 2018 foregår på engelsk den 9. august 2018 kl. 11.00. Præsentationen bliver transmitteret som en audio webcast og kan følges på www.solar.eu. Deltagelse er mulig via den tilknyttede telekonference.

Indkaldsnumre til telekonferencen:

DK: tlf. +45 354 455 83
UK: tlf. +44 203 194 0544
US: tlf. +1 855 269 2604

Med venlig hilsen
Solar A/S

Jens Andersen

Contacts:
CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting -
tll. 40 34 29 08

Bilag: Delårsrapport Q2 2018, side 1-32.

Fakta om Solar
Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende service og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2017 en omsætning på over 11 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

HUG#2210099