Release details

2018-08-08 08:00 CEST
 • Print
 • Share Share
fi en

Ramirent Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Vahva ja tasainen kehitys jatkui

Ramirent Oyj               Puolivuosikatsaus                    8.8.2018 klo 9.00

Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 186,4 (174,1) miljoonaa euroa, kasvua 7,0 % tai 10,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
 • EBITA-liiketulos oli 28,8 (22,0) miljoonaa euroa tai 15,4 % (12,6 %) liikevaihdosta
 • Liiketulos (EBIT) oli 26,6 (19,8) miljoonaa euroa tai 14,3 % (11,4 %) liikevaihdosta
 • Tulos/osake (EPS) oli 0,18 (0,12) euroa

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 362,6 (338,7) miljoonaa euroa, kasvua 7,0 % tai 10,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
 • EBITA-liiketulos oli 52,7 (38,6) miljoonaa euroa tai 14,5 % (11,4 %) liikevaihdosta
 • Liiketulos (EBIT) oli 48,4 (34,4) miljoonaa euroa tai 13,4 % (10,2 %) liikevaihdosta
 • Tulos/osake (EPS) oli 0,32 (0,20) euroa
 • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto, ROCE, oli 15,9 % (11,4 %); ROCE oli 15,7 % (8,4 %)
 • Bruttoinvestoinnit olivat 110,7 (94,0) miljoonaa euroa
 • Rahavirta investointien jälkeen oli -23,1 (-11,5) miljoonaa euroa

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2018 muuttumaton
Ramirent arvioi, että vuonna 2018 vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) kasvaa vuoden 2017 tasolta.

AVAINLUVUT (milj. EUR) 4-6/18 4-6/17 MUUTOS 1-6/18 1-6/17 MUUTOS 1-12/17
Liikevaihto 186,4 174,1 7,0 % 362,6 338,7 7,0 % 723,7
Käyttökate (EBITDA) 54,5 48,2 13,0 % 103,5 90,8 13,9 % 205,5
Osuus liikevaihdosta, % 29,2 % 27,7 %   28,5 % 26,8 %   28,4 %
Vertailukelp. EBITA-liiketulos 28,8 22,0 30,9 % 52,7 38,6 36,8 % 99,01
Osuus liikevaihdosta, % 15,4 % 12,6 %   14,5 % 11,4 %   13,7 %
EBITA-liiketulos 28,8 22,0 30,9 % 52,7 38,6 36,8 % 97,7
Osuus liikevaihdosta, % 15,4 % 12,6 %   14,5 % 11,4 %   13,5 %
Vertailukelp. liiketulos (EBIT) 26,6 19,8 34,3 % 48,4 34,4 40,9 % 90,61
Osuus liikevaihdosta, % 14,3 % 11,4 %   13,4 % 10,2 %   12,5 %
Liiketulos (EBIT) 26,6 19,8 34,3 % 48,4 34,4 40,9 % 89,3
Osuus liikevaihdosta, % 14,3 % 11,4 %   13,4 % 10,2 %   12,3 %
Vertailukelp. tulos/osake (EPS), EUR 0,18 0,12 54,6 % 0,32 0,20 64,1 % 0,592
Tulos/osake (EPS), EUR 0,18 0,12 54,6 % 0,32 0,20 64,1 % 0,59
Bruttoinvestoinnit 57,4 52,4 9,6 % 110,7 94,0 17,7 % 166,4
Rahavirta investointien jälkeen -9,5 -16,7 43,3 % -23,1 -11,5 -101,4 % 51,6
Sitoutunut pääoma       677,7 653,6 3,7 % 654,4
Vertailukelpoinen ROCE %3       15,9 % 11,4 %   13,9 %2
ROCE %3       15,7 % 8,4 %   13,8 %
Vertailukelpoinen ROE %3       27,2 % 16,4 %   22,0 %
ROE %3       26,9 % 11,3 %   22,0 %
Nettovelka       390,6 378,6 3,2 % 337,9
Nettovelka/EBITDA       1,8x 2,0x -12,1 % 1,6x
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 miljoonaa euroa 1-12/2017
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,3 miljoonaa euroa ja joiden verovaikutus oli 0,6 miljoonaa euroa 1-12/2017
3 Tunnusluvun pääomakomponentti lasketaan viiden (5) viimeisimmän neljännesvuoden lopun keskiarvona

Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka:
"Toisen vuosineljänneksen tulos vastasi varsin hyvin odotuksiamme, ja kyseessä oli seitsemäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin tulos jatkoi kasvuaan. Vahva liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä ja oli 7,0 % tai 10,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Samalla liiketulos (EBIT) kasvoi 34,3 % eli 26,6 miljoonaan euroon (19,8) ja EBIT-marginaali nousi 14,3 %:iin (11,4 %).

Kaikkien segmenttien liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä. Ruotsissa konevuokraus sekä erityisesti suurten projektien palvelumyynti kasvoivat jälleen voimakkaasti. Itä-Euroopassa kehitys jatkui vahvana, tällä kertaa erityisesti Baltian maissa. Suomessa tulos jatkoi kasvuaan hieman hitaammasta liikevaihdon kasvusta huolimatta. Norjassa liikevaihto kääntyi kasvuun ja tulos parani vakaasti EBIT-marginaalin lähestyessä kaksinumeroista lukua. Tanskassa suorituksemme parani odotusten mukaisesti.

Ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen olemme hyvissä asemissa saavuttaaksemme vuoden 2020 taloudelliset tavoitteemme: vertailukelpoinen ROCE oli 15,9 % eli vain hieman alle vuodelle 2020 asettamamme 16 %:n tavoitteen. Osakekohtainen tulos (EPS) parani 64,1 % ja oli 0,32 euroa (0,20). Tämä on hyvin linjassa tavoitteemme kanssa eli päästä kaksinumeroiseen keskimääräiseen vuosittaiseen EPS-kasvuun ajanjaksolla 2018-2020.

Tarkastelujakson jälkeen allekirjoitimme 30.7.2018 sopimuksen Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintamme myymisestä Procuritas Capital Investors VI Holding AB:lle. Kyseessä on looginen osa strategiaamme keskittyä pääomatehokkaaseen kasvuun ydinliiketoiminnassamme eli konevuokrauksessa. Uskomme, että kaupan myötä Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta saavuttaa täyden potentiaalinsa uuden, fokusoituneen omistajan ohjauksessa. Kaupan myötä voimme kohdistaa kasvuinvestointimme korkeammin tuottaviin alueisiin ydinliiketoiminnassamme.

Markkinanäkymät toiselle vuosipuoliskolle jatkuvat myönteisinä, ja aktiviteettitaso on vahva kaikilla markkinoillamme. Organisaatiomme suorituskyky on vahva, ja meillä on hyvät edellytykset jatkaa kannattavuuden parantamista. On kuitenkin korostettava, että viime vuoden toinen vuosipuolisko ja erityisesti kolmas vuosineljännes olivat erittäin vahvoja, mikä tekee vertailulukujen ylittämisestä aiempaa haastavampaa."

Markkinoiden näkymät vuodelle 2018
Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin konsernin toimintamaissa. 

Konevuokrauksen kysyntänäkymät vuodelle 2018 ovat suotuisat koko Ramirentin laajassa asiakaskunnassa ja kaikilla markkina-alueilla. Ruotsissa rakentamisen edelleen jatkuvan voimakkaan kehityksen odotetaan pitävän konevuokrauksen kysynnän korkealla tasolla vuonna 2018, vaikka keskipitkällä aikavälillä näkyvissä on epävarmuustekijöitä ja riskitasot ovat kohonneet. Suomessa konevuokrausmarkkinoiden suhdanteen odotetaan jatkuvan myönteisenä. Myös Baltiassa, Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa konevuokrauksen markkinaolosuhteiden odotetaan pysyvän suotuisina. Norjan ja Tanskan konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen aktiivisina.

Audiocast-lähetys ja puhelinkonferenssi
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 8.8.2018 klo 10.30 suorana audiocastina osoitteessa www.ramirent.com yhdistettynä puhelinkonferenssiin. Konferenssipuhelun numerot ovat +358 981 710 495 (FI), +46 856 642 702 (SE), +44 203 194 0552 (UK) ja +1 855 716 1597 (US). Audiocast ja puhelinkonferenssin nauhoitus on saatavilla yhtiö kotisivuilla myöhemmin samana päivänä.

Kalenteri 2018-2019
Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista
 

2018
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu                                             7.11.2018
 
2019
Tilinpäätöstiedote 2018                                                           8.2.2019
Yhtiökokous                                                                            14.3.2019
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu                                         30.4.2019
Puolivuosikatsaus 2019                                                           31.7.2019
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu                                            30.10.2019


Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lisätietoja:
Pierre Brorsson, talousjohtaja
puh.+46 8 624 9541, pierre.brorsson@ramirent.com

RAMIRENT on johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi, jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2017 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 724 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 943 työntekijää 300 toimipisteessä 10 maassa Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (RMR1V). Ramirent - More than machines®.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

HUG#2209806