Release details

2018-07-12 13:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Kitron: Q2 2018 - Fortsatt vekst og solid lønnsomhet

(2018-07-12) Kitron offentliggjør i dag kvartalstall som bekrefter fremdriften mot selskapets strategiske ambisjoner.

Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 667 millioner kroner, en økning på 3 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,8 prosent i andre kvartal.

Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron, kommenterer:
- Kitron har aldri hatt høyere driftsinntekter i andre kvartal. Generelt bidrar de finansielle resultatene til å styrke oss i troen på våre utsikter for 2018 og våre strategiske ambisjoner, som omfatter driftsinntekter på 3 milliarder kroner og en EBIT-margin på 7 prosent i 2020. Det er spesielt gledelig at vi fortsetter fremgangen selv om bransjen har betydelige utfordringer med komponenttilgang. Dette viser robustheten i forsyningskjeden vår. Andre kvartal viste rekordnivåer når det gjelder potensielle salg: en vekst på 60 prosent i nye tilbud sammenlignet med i fjor. I tillegg viser markedet innen olje- og gassektoren tegn til innhenting, og vi venter betydelig forbedring fra 2019.

Vekst i driftsinntekter og ordrereserve
Kitrons driftsinntekter i andre kvartal utgjorde 667 millioner kroner, sammenlignet med 649 millioner i samme kvartal året før. Veksten fra samme kvartal forrige år var spesielt sterk i markedssektoren Industri.

Ordrereserven økte med 12 prosent på sammenlignbar basis. Etter justeringer på grunn av innføring av den nye regnskapsstandarden IFRS 15 endte ordrereserven på 1 009 millioner kroner. Det er tidlige tegn til økte investeringer innen offshoremarkedet, noe som har ført til økning i ordrereserven i markedssektoren Offshore/Marine, selv om dette er fra et svært lavt nivå.

Solid lønnsomhet
Driftsresultatet (EBIT) i andre kvartal var 45,0 millioner kroner, mot 45,5 millioner i fjor. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 58,6 millioner kroner, mot 59,0 millioner i fjor.

Resultat etter skatt ble 34,5 millioner kroner, en økning på 10 prosent. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 20 øre, sammenlignet med 18 øre i fjor.

Effektiv håndtering av komponenttilgang
Netto arbeidskapital økte med 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, til 603 millioner kroner. Kontantstrøm fra driften var 42,7 millioner kroner, sammenlignet med 63,1 millioner i
andre kvartal 2017.

Økningen i arbeidskapital har blant annet sammenheng med en bevisst og midlertidig lageroppbygging for å forhindre leveranseforstyrrelser på grunn av den tidligere rapporterte mangelen på elektroniske komponenter.

Mangel på elektroniske komponenter har siden i fjor vært en løpende utfordring for selskaper innen kontraktsproduksjon av elektronikk, og situasjonen forventes å være krevende gjennom året og inn i 2019. Kitron samarbeider tett med sine kunder for å avhjelpe situasjonen, og en effektiv og systematisk tilnærming kombinert med selskapets partnerprogram har gjort at det ikke har vært alvorlige leveranseproblemer.

Ny regnskapsstandard
Kitron tok i bruk den nye regnskapsstandarden IFRS 15 «Revenue from Contracts with Customers» fra 1. januar 2018. I andre kvartal hadde dette minimal effekt på driftsinntekter og resultat, men det reduserte ordrereserven. Det har også påvirket enkelte balanseposter. Se kvartalsrapporten for detaljer.

Utsikter
For 2018 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 500 og 2 700 millioner kroner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 6.1 og 6,5 prosent. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektorene Industri og Energi. Lønnsomheten drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk).

Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 14.00. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link:
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=92012668

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850
Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284
E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.4 milliarder kroner i 2017 og har om lag 1.450 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 
HUG#2204847