Release details

2018-06-21 08:36 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. juni 2018 kjøpt 20 071 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,0886. Etter dette har Stiftelsen 120 000 aksjer i Veidekke.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2200482