Release details

2018-06-05 15:37 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Protokoll fra generalforsamling

Det ble i dag, tirsdag 5. juni 2018, avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA.

Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstillinger.

Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 19,00 per aksje. Aksjene i SalMar ASA noteres eksklusiv utbytte fra og med 6. juni 2018.

Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.

For mer informasjon, kontakt:
Runar Sivertsen, IR ansvarlig
Tel: +47 960 97 000
Email: runar.sivertsen@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2197440