Release details

2018-06-05 15:40 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Eks. utbytte

Aksjene i SalMar ASA noteres eks. utbytte på NOK 19,00 per aksje fra og med den 6. juni 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2197445