Release details

2018-05-23 15:03 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Equinor ASA: Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere har den 24 mai 2018 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 215,96 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.
 
Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.
 
Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning fremgår av tabellen i vedlegget til denne meldingen. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
HUG#2194790