Release details

2018-05-17 15:30 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Exicom investerar 6,5 MSEK i Clean Motion

Exicom, ett företag inom den indiska telekomkoncernen HFCL har beslutat sig för att investera 6,5 MSEK i den svenska elfordonstillverkaren Clean Motion. Investeringen sker genom en riktad emission med emissionskursen 12,4 kr per aktie, vilket utgör en premie på 15% i förhållande till den volymvägda medelkursen för perioden 27/4-14/5. Emissionen omfattar 
523 000 nya aktier och emissionslikviden på 6 485 200 kr har idag inkommit på Clean Motions konto. Denna första, mindre investering, skall ses som ett steg i att accelerera Clean Motions indiska verksamhet samtidigt som diskussioner förs vidare i hur en större investering kan ske för att nå Clean Motions tidigare angivna mål med en tillverkningskapacitet på 10 000 fordon per år.

Clean Motions styrelse gav den 23:e april i år VD mandat att slutföra förhandling med Exicom om en investering på USD 750 000  till en premie om 15% mot aktuell kurs. Denna förhandling slutfördes och avtal undertecknades den 15:e maj. Idag den 17:e maj har emissionslikviden inkommit till Clean Motions konto.

Exicom valdes tidigare i år som leverantör av batterier och laddare för Zbee.

Göran Folkesson, VD på Clean Motion: "Det här är en liten, men principiellt viktig, investering med en stark partner som ger oss bra möjligheter att ta oss ytterligare en nivå i Indien. Det är också en viktig indikation på att man menar allvar med sina E-mobility ambitioner". 

Clean Motion har tidigare aviserat att man vill nå en tillverkningskapacitet på 10 000 fordon inom tre år och diskuterar med flera tänkbara partners i Indien för att nå målet.

Investeringen sker genom Exicoms helägda dotterbolag, Exicom Tele-systems Singapore Pte. Ltd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson, VD, Clean Motion AB
Tele: + 46 735 320 273 Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-05-17 kl. 15:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

HUG#2193681