Release details

2018-05-16 15:19 CEST
  • Print
  • Share Share
dk

Copenhagen Capital A/S: Indberetning af ledende medarbejders transaktioner

     

Copenhagen Capital A/S har indberettet følgende oplysninger om ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktioner med Copenhagen Capital A/Ss aktier og tilknyttede værdipapirer.

Navn:                           Hans August Lund med nærtstående

Årsag:                          Bestyrelsesmedlem i selskabet

Udsteder:                     Copenhagen Capital A/S

Fondskode:                  DK0060093607 - Copenhagen Capital A/S - stamaktier

Transaktion:                 Køb

Handelsdato:               16. maj 2018

Marked:                        Nasdaq Copenhagen 

Antal aktier:                  400.000 stk.

Kursværdi:                   1.000.000 kr.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Christian Rossing Lønberg
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: cl@copenhagencapital.dk

HUG#2193258