Release details

2018-05-15 15:00 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Innkalling til generalforsamling

SalMar ASA avholder ordinær generalforsamling tirsdag 5. juni klokken 13:00 ved selskapets hovedkontor på Frøya. Innkalling til generalforsamling vedlagt.

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2017 med NOK 19 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per generalforsamlingsdagen 5. juni 2018. Et eventuelt vedtatt utbytte medfører at aksjene i SalMar ASA noteres eks. utbytte på NOK 19 per aksje fra og med den 6. juni 2018.

Selskapets årsrapport ble offentliggjort 27. april og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.salmar.no, sammen med øvrige relevante dokumenter til generalforsamlingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Runar Sivertsen, IR-ansvarlig
Telefon: + 47 960 97 000
E-post: runar.sivertsen@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

HUG#2192730