Release details

2018-05-15 09:13 CEST
  • Print
  • Share Share
dk

Copenhagen Capital A/S: Indberetning af ledende medarbejders transaktioner


Copenhagen Capital A/S har indberettet følgende oplysninger om ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktioner med Copenhagen Capital A/S's aktier og tilknyttede værdipapirer.

Navn:                           Henrik Oehlenschlæger

Årsag:                          Bestyrelsesformand i selskabet

Udsteder:                     Copenhagen Capital A/S

Fondskode:                  DK0060093607 - Copenhagen Capital A/S - stamaktier

Transaktion:                 Køb

Handelsdato:                14. maj 2018

Marked:                        Nasdaq Copenhagen 

Antal aktier:                  200.898 stk.

Kursværdi:                    502.245

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Christian Rossing Lønberg
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: cl@copenhagencapital.dk

HUG#2192676