Release details

2018-04-25 20:33 CEST
  • Print
  • Share Share
en

LIDDS: Presenterar Årsredovisning 2017

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, monica.wallter@liddspharma.com
Bengt Norvik, CFO, +46 (0)730 74 68 00, bengt.norvik@liddspharma.com

LIDDS utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök www.liddspharma.com.

 

LIDDS ÅR2017
Apr 25, 2018

HUG#2187501