Release details

2018-04-24 09:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Nilörngruppen AB publicerar årsredovisningen för 2017

Nilörngruppen ABs årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nilorn.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas genom e-post till info@nilorn.se.

Borås den 24 april 2018

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/4 2018 kl. 09,00 CET.

HUG#2186535