Release details

2018-04-19 17:03 CEST
  • Print
  • Share Share
dk

IR Højrente A/S: Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2018

Forløb af ordinær generalforsamling
IR Højrente A/S - CVR nr. 33 38 73 42

19.04.2018

Den 19. april 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i IR Erhverv A/S - CVR nr. 34 08 03 21, i Herning Kongrescenter, Carbaretsalen, Østergade 37, 7400 Herning.

Dagsorden og beslutninger

1.       Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
             
Årsrapporten for 2017 blev godkendt.

  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

       
      Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste år, som anført i årsrapporten.
       
      Forslaget blev vedtaget.
       

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

             
Michael Krogh Andersen, Bo Boulund Knudsen og René Krogh Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

  1. Valg af revisor.

       
      Bestyrelsen foreslog, at Deloitte Statsautoriseret Revionspartnerselskab vælges som revisor for selskabet.
             
      Forslaget blev vedtaget. 
       

  1. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato - at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.

       
      Forslaget blev vedtaget.
       

  1. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer forlænges fra 21. maj 2018 til 19. april 2023.

       
      Forslaget blev vedtaget.
       

  1. Forslag fra bestyrelsen om, at stedet for generalforsamlingens afholdelse ændres til fremover at kunne afholdes i Region Midtjylland.

       
      Forslaget blev vedtaget.
             

  1. Bemyndigelse til anmeldelse mv.

       
      Bestyrelsen forslog, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Søren Elmstrøm Sørensen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.
             
      Forslaget blev vedtaget.
       
9.       Eventuelt.

Der forelå intet under eventuelt.

Kontakt
René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2018                                                               19.04.18                                                                         Side 1 af 1

HUG#2185696