Release details

2018-04-16 07:57 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Statoil ASA: Meldepliktig handel

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 13. april 2018 kjøpt 467.241 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 198,83 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 8.939.262 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

HUG#2184350