Release details

2018-03-13 14:12 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

Roblon A/S: Delårsrapport for 1. kvartal 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 3/2018

Delarsrapport for 1. kvartal 2017/18 (perioden 1. november 2017 - 31. januar 2018)
Forventningerne til regnskabsåret
2017/18 fastholdes

Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag behandlet og godkendt
koncernens delårsrapport for 1. kvartal af regnskabsåret 2017/18

Roblon har med virkning fra 23. februar 2018 indgået aftale om et salg af størstedelen af Roblon Engineering forretningssegmentet.
Resultat for 1. kvartal 2017/18 for den frasolgte virksomhed rapporteres under ophørende aktiviteter og der er sket tilpasning af
sammenligningstal.

Hovedpunkter i delarsrapporten for 1. kvartal for
Roblon koncernens fortsattende aktiviteter:

· Ordretilgang blev 48,7 mDKK (45,9 mDKK).
· Ordrebeholdning 31. januar 2018 blev 34,4 mDKK (40,2 mDKK).
· Nettoomsætning blev 63,9 mDKK (34,5 mDKK).
· Resultat af primær drift (EBIT) blev 10,5 mDKK (3,4 mDKK).
· Resultat før skat blev 11,5 mDKK (4,4 mDKK).
· Resultat efter skat blev 9,0 mDKK (3,4 mDKK).

Forventninger til 2017/18:
Koncernens omsætning og resultat har udviklet sig bedre end forventet i 1. kvartal 2017/18. Kvartalets omsætning er imidlertid
positivt påvirket af projektsalg, der var forventet realiseret over en senere periode i regnskabsåret. Den positive udvikling
ændrer således ikke på ledelsens forventninger til helåret, hvor koncernen, som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 2/2018, også
påvirkes af fællesomkostninger i niveauet 6 mDKK, som tidligere har været allokeret og indeholdt i resultat for den frasolgte
del af Roblon Engineering.

Efter 1. kvartal fastholder ledelsen derfor sine forventninger til 2017/18, som blev udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 2/2018.
For regnskabsåret 2017/18 forventes der uændret en omsætning i niveauet 235 mDKK og et resultat før skat i niveauet
25 mDKK for koncernens fortsættende aktiviteter.

Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen                Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                     Adm. direktør

Henvendelse vedrorende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

HUG#2175850