Release details

2018-02-15 09:00 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj:n vuosikertomus 2017 julkaistu

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2018 KLO 10.00

Evli Pankki Oyj on julkaissut vuoden 2017 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.evli.com. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Lisäksi Evli on julkaissut yhtiön kotisivuilla Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi (www.evli.com/sijoittajat) selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2017. Selvitykset ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina. Vuosikertomus ja selvitykset ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

Painettu vuosikertomus ilmestyy viimeistään 12. maaliskuuta 2018 alkavalla viikolla.

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,2 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2017). Evli-konsernin oma pääoma on 72,5 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,0 prosenttia (31.12.2017). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

* TNS Sifo Prospera External Asset Management 2017 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2017 (jaettu ensimmäinen sija).


Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2168820