Release details

2018-02-13 15:26 CET
  • Print
  • Share Share
se

AB Traction: Traction ny storägare i Mönsterås Metall som samtidigt förvärvar Ankarsrum Diecasting

En ny gjuterikoncern bildas genom att AB Mönsterås Metall förvärvar Ankarsrum Die Casting AB. Genom affären stärker de båda bolagen sina positioner som leverantörer av gjutgods i aluminium för kunder med högt ställda tekniska krav. Traction blir genom en nyemission största ägare i Mönsterås Metall med 49% av aktierna.

Den sammanslagna koncernen kommer att kombinera pressgjutgods i stora volymer för kunder inom bl.a. fordonsindustrin, sammantaget med specialprodukter i mindre serier som kokill- eller sandgjuts för kunder inom många olika segment i industrin. Den nya koncernen med ca 120 anställda beräknas att omsätta ca 160 Mkr under 2018 och avsikten är att skapa en stabil grupp med stor flexibilitet att ta ytterligare affärer.


Stockholm den 13 februari 2018

AB Traction

Petter Stillström

HUG#2168486