Release details

2018-02-09 07:55 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

Nr. 4 2018 Årsrapport 2017

LEI: 21380031XTLI9X5MTY92
 

Vores kerneforretning leverede vækst og EBITA over 2016-niveau. Også vores relaterede forretning leverede vækst men udvandede dog indtjeningen. Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales udbytte for 2017 på DKK 10 pr. aktie.

CEO Jens Andersen udtaler:
"Vi skal fortsætte med at udfordre status quo og flytte os fra at være en produktorienteret til en mere løsningsorienteret forretning og dermed forblive en konkurrencedygtig og attraktiv sourcing- og servicevirksomhed. Vi investerer i produktivitetsforbedring med det formål at få forretningen til at vokse løbende og udvide vores services til kunderne. Vi vil udvise en stram omkostningsstyring. Samtidig vil vi også omfordele omkostninger til vækstområder samt den videre digitalisering af forretningen. De nyligt annoncerede frasalg af vores østrigske og belgiske forretningsaktiviteter er vigtige skridt for at opnå profitabel vækst og frigive kapital til udvikling." 

Udvalgte hovedtal
(DKK mio.)*
Q4 2017 Q4 2016
2017
 

 2016
Omsætning 2.979 2.851 11.105 10.420
EBITA 85 125 295 312
Resultat før skat -90 102 126 223
Pengestrømme fra driftsaktivitet 282 415 12 203
Udvalgte nøgletal (%)        
Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 7,0 5,4 6,9 2,3
EBITA-margin 2,9 4,4 2,7 3,0
Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 9,7 8,4 9,7 8,4
Nettoarbejdskapital, gns./omsætning (LTM)** 10,2 10,1 10,2 10,1
Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 1,4 0,1 1,4 0,1
Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,8 10,0 3,8 10,0
* Som følge af frasalget af vores belgiske og østrigske forretningsaktiviteter, GFI GmbH og Claessen ELGB NV, vedrører de anførte tal for både 2016 og 2017 i denne meddelelse de fortsættende aktiviteter.
** Beregnet som et gennemsnit af de seneste fire kvartalers lager, debitorer og kreditorer.

Omsætning i 2017

  • Samlet set oplevede kerneforretningen en vækst på 6,5%, mens den relaterede forretning samlet set så en vækst på mere end 19%.
  • Den faktiske organiske vækst for koncernen steg til 6,9% fra 2,3% i 2016 reguleret for antal arbejdsdage.

    

EBITA i 2017

  • EBITA fra kerneforretningen steg med DKK 16 mio. sammenlignet med 2016, selv om EBITA var påvirket af engangsomkostninger på DKK 39 mio. i 2017, mens engangsomkostninger udgjorde en indtægt på DKK 1 mio. i 2016. Reguleret for engangsomkostninger steg EBITA for kerneforretningen med DKK 56 mio. eller 17% i 2017.
  • Den relaterede forretning udvandede EBITA med DKK -45 mio. mod DKK -12 mio. i 2016.

Udbetaling af udbytte

Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales udbytte på DKK 10,00 pr. aktie, mod DKK 12,00 udbetalt i 2017.

Forventninger til 2018

  • I 2018 forventer vi en omsætning på ca. DKK 11,4 mia., svarende til en organisk vækst på ca. 4%. Inden for kerneforretningen forventer vi vækst på ca. 3%, hvilket er på linje med eller over den forventede markedsvækst. Den relaterede forretning forventes at udvise vækst på ca. 25%.
  • I 2018 forventer vi EBITA på ca. DKK 345 mio., hvoraf DKK 365 mio. forventes at komme fra kerneforretningen og DKK -20 mio. fra den relaterede forretning.

    

EBITA, DKK mio. Kerne-forretning Relateret forretning Solar- koncernen
2017, faktisk, offentliggjort 12.01.2018 309 -45 264
Frasalg af østrigske og belgiske forretninger 31 - 31
2017, faktisk  fortsættende aktiviteter 340 -45 295
Overhead-omkostninger* -10 - -10
Planlagte forbedringer 35 25 60
2018 guidance 365 -20 345

   * De østrigske og belgiske forretninger bar ca. DKK 10 mio. i overhead-omkostninger, som nu vil blive placeret i de fortsættende aktiviteter inden for kerneforretningen.
    

Finansielle mål

  • I forbindelse med vores strategigennemgang har vi ændret vores langsigtede finansielle mål, som fremgår af årsrapporten.

    

Audio webcast og telekonference i dag
Præsentationen af Årsrapport 2017 foregår på engelsk den 9. februar 2018 kl. 11.00. Præsentationen bliver transmitteret som en audio webcast og kan følges på www.solar.eu. Deltagelse er mulig via den tilknyttede telekonference.

Indkaldsnumre til telekonferencen:

DK: tlf. +45 354 455 83
UK: tlf. +44 203 194 0544
US: tlf. +1 855 269 2604

Med venlig hilsen
Solar A/S

Jens Andersen

Kontaktpersoner:
CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting -
tlf. 40 34 29 08

Bilag: Årsrapport 2017 side 1-139 (engelsk) + Q4 2017 Kvartalsinformation side 1-10 (engelsk). For kommentarer til Q4 2017 henviser vi til Årsrapport 2017.

Fakta om Solar
Solar-koncernen er en førende sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2017 en omsætning over 11 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på engelsk og dansk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version er det den engelske version, der er gældende.

HUG#2167595