Release details

2018-01-31 13:00 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

Nr. 3 2018 Solar A/S indgår aftaler om frasalg af koncernens østrigske og belgiske forretningsaktiviteter

LEI: 21380031XTLI9X5MTY92

Solar A/S har indgået en aftale med den franske Sonepar-koncern om afhændelse af alle aktier i GFI GmbH, Østrig.

Samtidig er der indgået en aftale med Sonepar om salg af aktiverne i Claessen ELGB NV i Belgien. Herefter vil der ikke være aktiviteter i selskabet.

I 2017 gav selskaberne samlet et underskud på DKK 35 mio.

Vi har konkluderet, at et frasalg af de østrigske og belgiske forretninger er den bedste løsning for både kunderne, medarbejderne og for Solar. Frasalget er helt i tråd med vores strategi om profitabel vækst.

CEO Jens Andersen forklarer årsagen til frasalget:
"Vores østrigske og belgiske forretninger har været underskudsgivende i de senere år, og vi finder det ikke realistisk, at vi vil opnå et overskud i nær fremtid, som modsvarer den investerede kapital. Derfor tror vi på, at de to forretninger er bedre tjent med en anden ejer med en stærkere lokal tilstedeværelse."

Gennemførelsen af handlen er underlagt sædvanlige betingelser, herunder godkendelse af relevante myndigheder. Afklaring heraf forventes inden udgangen af Q2 2018. Forudsat aftalerne gennemføres, vil det medføre et tab på ca. DKK 47 mio.

Frasalget forventes at frigive DKK 70 mio. i kapital.

GFI GmbH og Claessen ELGB NV vil i koncernens regnskab blive præsenteret som ophørende aktivitet.

Hoved- og nøgletal for Solar-koncernen (offentliggjort 12.01.2018), GFI GmbH og Claessen ELGB NV (ophørende aktiviteter) og Solar-koncernen (fortsættende aktiviteter), 2017 og 2016* 


DKK mio.
2017, off. 12.01.2018 Ophørende
aktiviteter
2017, fortsætt. aktiviteter
Omsætning 11.769 664 11.105
EBITA 264 -31 295
Amortiseringer -169 0 -169
EBIT 95 -31 126
Resultat af associerede virksomheder -11 - -11
Impairment associerede virksomheder -59 - -59
Resultat før finansielle poster 25 -31 56
Finansielle poster, netto 68 -2 70
Resultat før skat 93 -33 126
Skat - -2 -25
Resultat af fortsættende aktiviteter - - 101
Årets resultat fra ophørende aktiviteter - -35 -35
Nedskrivning til dagsværdi - -47 -47
Årets resultat - -82 19

* De anførte tal for 2017 er med forbehold for endelig færdiggørelse af revision.

  


DKK mio.

2016
Ophørende
aktiviteter
2016, fortsætt. aktiviteter
Omsætning 11.072 652 10.420
EBITA 278 -34 312
Amortiseringer -56 0 -56
EBIT 222 -34 256
Resultat af associerede virksomheder - - -
Impairment associerede virksomheder - - -
Resultat før finansielle poster 222 -34 256
Finansielle poster, netto -34 -1 -33
Resultat før skat 188 -35 223
Skat -63 0 -63
Resultat af fortsættende aktiviteter 125 - 160
Årets resultat fra ophørende aktiviteter - -35 -35
Nedskrivning til dagsværdi - - -
Årets resultat 125 -35 125

Årsrapport for 2017 offentliggøres den 9. februar 2018.

Med venlig hilsen
Solar A/S

Jens Andersen

Kontaktpersoner:
CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62

SVP Supply Chain & MD Austria Lars Goth - tlf. 79 30 02 80

Fakta om Solar
Solar-koncernen er en førende sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2016 en omsætning på 11,1 mia. kroner og beskæftiger over 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på engelsk og dansk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version er det den engelske version, der er gældende.

fb201803 Frasalg
Jan 31, 2018

HUG#2165060