Release details

2018-01-18 07:43 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 15. januar 2018 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er den 18. januar 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltagelse i aksjespareprogrammet 2015.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.962.356 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Statoils primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 185,75 pr. aksje.

Nærmere detaljer om fordeling av aksjer er angitt i oversikten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Navn Tittel Aksjer
tildelt
primær- 
innsider 
Aksjer
tildelt
nærstående 
Ny
aksje-
beholdning 
primær-
innsider
Ny
aksje-
beholdning 
nærstående
Ny samlet
aksje-
beholdning
Alton, Russell Finansdirektør 1 558   7 597   7 597
Bacher, Lars Chr. Konserndirektør 1 091   24 400   24 400
Di Valerio, Ingrid E. Styremedlem 350   4 821   4 821
Dodson, Timothy Konserndirektør 1 081   35 506   35 506
Gjærum, Reidar Kommunikasjons-
direktør 
856   32 675 441 33 116
Hegge, Hans Jakob Konserndirektør 839 362 29 071 4 234 33 305
Hika, Gemetchu Direksjonssekretær 263   1 657   1 657
Hovden, Magne Direktør HR 785   18 828   18 828
Jacobsen, Jon Arnt Direktør Internrevisjon 1 116   22 160   22 160
Klouman, Hans Henrik Juridisk direktør 1 237   35 338   35 338
Knight, John Konserndirektør 2 642   112 543   112 543
Kvelvane, Ørjan Direktør konsernregnskap 537   6 249   6 249
Labråten, Per-Martin Styremedlem 173   1 516   1 516
Nilsson, Jannicke Konserndirektør 775 372 22 561 17 077 39 638
Reitan, Torgrim Konserndirektør 1 123   35 784 1 574 37 358
Rummelhoff, 
Irene
Konserndirektør 714   25 388 407 25 795
Skeie, Svein Økonomidirektør 690 334 23 545 6 261 29 806
Sætre, Eldar Konsernsjef 887   57 783   57 783
Torstensen, Siv Helen Direktør CEO Sekretariat  581 274 5 233 1 580 6 813
Økland, Jens Konserndirektør 450   17 657   17 657
Øvrum, Margareth  Konserndirektør 1 151 379 49 733 7 922 57 655

 

HUG#2162182