Release details

2017-12-05 00:59 CET
  • Print
  • Share Share

BroadSoft en toplink bieden een nieuwe geïntegreerde oplossing voor moderne zakelijke telefonie, samenwerking en contactcentra

toplink is een van de eerste leveranciers die de BroadSoft Business suite in Duitsland aanbiedt op het BroadCloud-platform met internationale mogelijkheden voor middelgrote tot grote ondernemingen

Keulen, 4 december, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT) een wereldwijde leider in software voor uniforme communicatie als dienst (UCaaS) in de cloud, en een leverancier van samenwerkingsverbanden en contactcentra als een dienst (CCaaS), kondigt samen met toplink, exploitant van één van de grootste cloud-telefoonsystemen in Duitsland, een nieuwe cloud-oplossing aan voor middelgrote en grote ondernemingen. Hiermee is toplink één van de eerste leveranciers op de Duitse markt die de gehele BroadSoft Business suite op het BroadCloud-platform aanbiedt aan bestaande en nieuwe klanten. Het biedt bedrijven een snelle en flexibele communicatie-infrastructuur vanuit de cloud, waarmee ze kantoren in meer dan 50 landen met elkaar kunnen verbinden.

BroadSoft en toplink hebben samengewerkt aan een pakket voor middelgrote en grote ondernemingen. Het omvat oplossingen voor uniforme communicatie, onderlinge samenwerking van teams en contactcentra. Met deze toepassingen krijgen ondernemingen alle aspecten van geavanceerde bedrijfscommunicatie tot hun beschikking. De oplossingen kunnen snel en eenvoudig in de bestaande cloud worden geïmplementeerd en bieden hybride-oplossingen om investeringen in bedrijfsinterne investeringen te integreren en te behouden.

'De zakelijke toepassingen van cloud-telefonie, samenwerking en klantbetrokkenheid van BroadSoft kunnen een oplossing bieden die de bestaande PBX-installaties op locatie bij middelgrote en grote ondernemingen volledig kunnen vervangen. Er is op dit moment geen andere leverancier in Duitsland die het gehele spectrum van de BroadSoft Business suite op de BroadCloud aanbiedt,' aldus Marco Meier, regionale vicepresident Sales bij BroadSoft. Met het nieuwe gamma van toplink kunnen internationale kantoren in meer dan 50 landen ook onderling worden verbonden met het digitale bedrijfsleven. Deze mogelijkheid bevordert de uitwisseling van informatie binnen de onderneming, reduceert de interne telefoonkosten en verhoogt de beveiliging van gegevens.

In het kader van het product biedt toplink een dienst die een direct gebruik van het door BroadSoft beheerde en geëxploiteerde platform mogelijk maakt. Deze aanpak stelt klanten in staat om snel, flexibel en eenvoudig gebruik te maken van een complete en veilige cloud-infrastructuur. Bedrijven zullen altijd op de hoogte zijn van de nieuwste technologische ontwikkelingen en kunnen zo besparen op operationele en ontwikkelingskosten.

Helmut Neumann, Product Manager UCC bij toplink, zegt: 'De clouddiensten van BroadSoft en van toplink vullen elkaar perfect aan. BroadSoft maakt het voor ons mogelijk om bestaande en nieuwe klanten nog meer samenwerkingsmogelijkheden te bieden en hen te helpen om deze zo nuttig mogelijk te gebruiken.' Ten slotte zijn beide partners ervan overtuigd dat betere samenwerkingsoplossingen het mogelijk maakt om de productiviteit van medewerkers, teams en afdelingen te verbeteren en de uitwisseling van ideeën en innovatie te bevorderen.

Over BroadSoft:
BroadSoft is de technologische innovator op het gebied van cloud-PBX en oplossingen voor uniforme communicatie, onderlinge samenwerking van teams en contactcentra voor bedrijven en dienstverleners in 80 landen. Wij zijn de marktleider op het gebied van uniforme communicatie in de cloud met een open, mobiel en beveiligd platform waarop door 25 van 's werelds top 30-serviceproviders (naar omzet) wordt vertrouwd. Onze BroadSoft Business-applicatiesuite stelt gebruikers en teams in staat om ideeën uit te wisselen en te werken aan baanbrekende prestaties. Ga voor meer informatie naar www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | BroadSoft Blog

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van termen en zinnen als' 'maakt het mogelijk' en 'kan', en andere vergelijkbare termen en zinnen en omvatten onder meer verklaringen omtrent de voordelen voor klanten van toplink die voortvloeien uit het gebruik van de BroadSoft Business applicatie. Het resultaat van de gebeurtenissen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden omschreven is onderhevig aan bekende en onbekende risico' s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel af kunnen wijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de financiële en andere voordelen voor BroadSoft als gevolg van het gebruik van de BroadSoft Business-applicatie door toplink in haar productaanbod voor eindgebruikers, alsmede die factoren die zijn opgenomen onder het hoofdstuk 'risicofactoren' in het Amerikaanse 10-K-formulier van BroadSoft voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016 zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) op 23 februari 2017, evenals in andere door BroadSoft bij de SEC ingediende documenten. Alle informatie in dit persbericht geldt per 30 november 2017. Behoudens waar dit wettelijk is vereist verbindt BroadSoft zich niet tot enige verplichting om toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen om enigerlei reden in het openbaar bij te stellen om de verklaring in overeenstemming te brengen met werkelijke resultaten of wijzigingen in haar verwachtingen.

Over toplink:
toplink GmbH is de exploitant van een van de grootste cloud-telefoniesystemen in Duitsland (telefonie via het internet). Als full-service aanbieder biedt toplink alle componenten voor beveiligde internettelefonie (Voice-over IP, VoIP) of volledige-IP-strategie aan op de markt en biedt zij innovatieve oplossingen voor de digitale werkplek. Alle diensten worden uitsluitend in Duitse datacenters uitgevoerd en zijn onderworpen aan de Duitse gegevensbeschermingsregelgeving. Als enige in Duitsland biedt toplink versleutelde verbindingen voor de exploitatie en het gebruik van Microsoft Skype for Business. toplink, heeft haar hoofdkantoor in Darmstadt en is een subscriber network operator met een Next-Generation-Network (NGN) dat is goedgekeurd door het Duitse netwerkagentschap Bundesnetzagentur, die IP-telefoonverbindingen verzorgt in meer dan 52 landen. Meer informatie is beschikbaar op www.toplink.de | Facebook Xing

Contactpersonen voor redactionele bureaus

Niaobh (Neve) Levestam, BroadSoft
+44 7919 605660
nlevestam@broadsoft.com

Daniel Impertro, Donner & Doria Public Relations
+49 6221-5878734
daniel.impertro@donner-doria.de 

Christian Endres, toplink
+49 6151-6275550
christian.endres@toplink.de
HUG#2153927