Release details

2017-11-21 08:44 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Norway Royal Salmon ASA: Oppdatering av børsmelding fra 14. november 2017

NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord i Finnmark, som er nabolokaliteter og i samdrift med lokaliteten Store Kvalfjord. Samlet i driftsområdet, inkludert Store Kvalfjord, er det 1,4 millioner fisk med en snittvekt på rundt 3 kg. NRS har mottatt bekreftelse på ILA for lokalitet Store Kvalfjord. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA for lokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord. NRS har påbegynt uttak av fisk fra driftsområdet. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er fortsatt vanskelig å anslå og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i en oppdatert børsmelding.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2151034