Release details

2017-11-14 08:46 CET
  • Print
  • Share Share
no en

Norway Royal Salmon ASA: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Store Kvalfjord i Region Nord

NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Store Kvalfjord i Finnmark. Lokaliteten har 0,43 millioner fisk med en snittvekt på 2,2 kilo. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i en oppdatert børsmelding.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2149562